Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

   Про внесення змін до рішення  селищної ради   від 22.12.2017 р. № 822 « Про селищний бюджет на  2018 рік (з змінами від 23.02.2018 р.,30.03.2018

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИШНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Тридцять  перша сесія  VІI скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                      

    від  22  червня  2018  року № 947

  смт. Великий Бичків

 

      Про внесення змін до рішення  селищної ради

  від 22.12.2017 р. № 822 « Про селищний бюджет на

 2018 рік (з змінами від 23.02.2018 р.,30.03.2018 р.,

  04.05.2018 р.) »

                                                                                                      

          Керуючись статтями 26 п 23 закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ та ст.77 ,78, 23 Бюджетного кодексу України висновку фінансового управління Рахівської РДА № 127 від 14.06.2018 року  сесія Великобичківської селищної ради –

                                               в и р і ш и л а :

 

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету в сумі 210000 грн., а саме:

 - по ККД  18050300 (єдиний податок  з юридичних осіб) в сумі 76000  грн.

 - по ККД  18050400 (єдиний податок  з фізичних  осіб) в сумі 78000  грн.

 - по ККД  18010300 (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової) в сумі 30000 грн.

- по ККД  14031900 (пальне) в сумі 22000  грн.

-по ККД 22012600 (адміністративний збір за державну реєстрацію) в сумі 4000 грн.

  1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду селищного бюджету в сумі 104571 грн., а саме:

 - по ККД  24170000 (надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту ) в сумі 33153 грн.

 - по ККД 33010100 (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарсь- кого призначення, що перебувають у державній та комунальній власності ) в сумі 71418 грн.

  1. Збільшити видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) селищного 

бюджету на 2018  рік в сумі 314571 грн. (за рахунок перевиконання спеціального фонду бюджету  розвитку в сумі 104571 грн., за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду в сумі 210000 грн., із  перевиконання бюджету  загального фонду ),а саме:

- внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (ТКВКБМС 7670), капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 3210) в сумі 92359  грн.

( внески в статут Великобичківського ЖКП  на капітальні вкладення )

-  за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду в сумі 210000 грн., із  перевиконання бюджету  загального фонду , а саме :

-  Інші субвенції з місцевого бюджету ( ТКВКБМС 9770), капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів КЕКВ 3220  в сумі 212212 грн .

( на співвінансування капітального ремонту вулиці  смт. Великий Бичків –Кобилецька Поляна  в сумі 100000 грн. , на співвінансування капітального ремонту вулиці  смт. Великий Бичків – Верхнє Водяне   в сумі 100000 грн.,

на розробку проекту документації «Капітального ремонту даху та перекриття ЗОШ І-ІІІ ступеню №3 в смт.Великий Бичків  в сумі 12212 грн.) ;

- Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ,селищної ради (ТКВКБМС 0150) ,придбання обладнання і предметів довгострокового користування ( КЕКВ 3110 ) в сумі 10000 грн.;

  1. Внести зміни у бюджетні призначення  загального фонду селищного бюджет на 2018 рік  :

    -   Інші заходи в галузі культури і мистецтва  (ТКВКБМС 4082)

 збільшити асигнування по КЕКВ 2240 оплата послуг  в сумі 20000  грн.;

- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (ТКВКБМС  3033 )

зменшити асигнування  по КЕКВ 2610 субсидії та поточні трансферти підприємствам  в сумі 20000 грн.;

  • Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів    (ТКВКБМС 4060)   

зменшити асигнування  по КЕКВ 2111 заробітна плата в сумі 50000 грн.

збільшити асигнування по КЕКВ 2210 предмети,матеріали,обладнання та інвентар в сумі 50000 грн.

  • Надання дошкільної освіти    (ТКВКБМС 1010)   

зменшити асигнування  по КЕКВ 2111 заробітна плата в сумі 50000 грн.

збільшити асигнування по КЕКВ 2210 предмети,матеріали,обладнання та інвентар в сумі 50000 грн.

  1. Затвердити зміни  в перелік об’єктів,видатки на які у 2018 році будуть

проводитись  за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 1 до цього рішення.

  1. Затвердити зміни  до Переліку місцевих (регіональних ) програм ,які

фінансуватимуться за рахунок коштів Великобичківського селищного бюджету у 2018  році згідно з додатком 2 до цього рішення.

  1. Додаток № 1,2 до цього рішення є невід’ємною частиною.

 

 

Селищний голова                                                              Й.М.Божук

 

          Додаток №1
до рішення " Про внесення змін до рішення 27-ї сесії V- cr  від 22.12.2017 р 
"Про селищний бюджет  на 2018 рік" із змінами  від 23 .02.2018 р . ,30.03.18 р  04.05.18 р №  947  від 22.06.2018 року
Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
                (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  та капітальниї видатків   Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
0100000     Селищна  рада (головний розпорядник)          
      Селищна  рада (відповідальний виконавець)           
0000150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  капітальні видатки  10 000,0     10 000,0
0007670 7670 0490 Внески до статутного капіталу субєктів господарювання  внески до статутного фонду ВЖКП 104 571,0     104 571,0
0009770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  Капітальні видатки (співвінансування  капітального ремонту вулиць Великий Бичків- Кобилецька Поляна , Великий Бичків - Верхнє Водяне ) 200 000,0     200 000,0
              0,0
                0,0
      Всього    314 571,0     314 571,0
Селищний голова          Й.М. Божук