Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

  Про внесення змін до рішення  селищної ради   від 22.12.2017 р. № 822 « Про селищний бюджет на  2018 рік (з змінами від 23.02.2018 р.,30.03.2018 р

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИШНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Тридцять шоста сесія VІІ  скликання

І-е засідання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

    від  11 грудня  2018  року № 1060

  смт. Великий Бичків

 

      Про внесення змін до рішення  селищної ради

  від 22.12.2017 р. № 822 « Про селищний бюджет на

 2018 рік (з змінами від 23.02.2018 р.,30.03.2018 р.,

 04.05.2018 р. 22.06.2018 р., 07.09.2018 р. 20.09.2018 р.

 26.10.2018 р.) »

                                                                                                      

          Керуючись статтями 26 п 23 закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ та ст.77 ,78, 23 Бюджетного кодексу України висновку фінансового управління Рахівської РДА № 279 від 03.12.2018 року,  сесія Великобичківської селищної ради, –

                                               в и р і ш и л а :

 

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету в сумі 650000 грн., а саме:

 - по ККД  18050300 (єдиний податок  з юридичних осіб) в сумі 150000  грн.

 - по ККД  18050400 (єдиний податок  з фізичних  осіб) в сумі 100000  грн.

 - по ККД  18010300 (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової) в сумі 100000 грн.

по ККД 18010400 (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості) в сумі 50000 грн.

- по ККД  14031900 (пальне) в сумі 171000  грн.

-по ККД 13010200 (рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів) в сумі 79000 грн.

  1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду селищного бюджету в сумі 7190  грн., а саме:

 - по ККД  19010300 (Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  ) в сумі 2070 грн.

 - по ККД 24062100 (Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності )  в сумі 5120 грн.

  1. Збільшити видатки загального фонду  в сумі 650000 грн, а саме :

- по ТКВКБМС 0150 Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної , селищної ради в сумі 215000 грн. :

     КЕКВ 2111 заробітна плата  в сумі 162000 грн.,

     КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці  в сумі 36000 грн.,

     КЕКВ 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 14000 грн.;

     КЕКВ 2240 оплата послуг  в сумі 3000  грн.

 - по ТКВКБМС 3242   Інші видатки на соціальний захист населення КЕКВ 2730    

     інші виплати населенню  в сумі  26000 грн.( на виконання Програми  по подоланню бідності та соціального захисту населення  в селищі на 2018  рік) ;

- по ТКВКБМС 5062 Підтримка спорту вищих досягнень  та організацій ,які здійснюються фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні КЕКВ 2210  придбання матеріалів   в сумі 14000  грн. ( на виконання Програми  по підтримці розвитку фізичної культури і спорту в селищі на 2018  рік);

- по ТКВКБМС 6014  Забезпечення збору та вивезенню сміття і відходів КЕКВ 2240 оплата послуг в сумі 15 000 грн.( на виконання програми " Збір та вивезення  сміття і відходів на 2018 рік ");

- по ТКВКБМС 6030 Організація благоустрою населених пунктів, реконструкція та реставрація інших об’єктів КЕКВ 2240  оплата послуг   в сумі 340000  грн. ( на виконання програми  «Благоустрій селища Великий Бичків на 2018 рік»);

- по ТКВКБМС 7110 Реалізація програм у галузі сільського господарства КЕКВ 2730  інші виплати населенню  в сумі  20000 грн.( на виконання Програми  по підтримці бджільництва в селищі на 2018  рік).

по ТКВКБМС 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету КЕКВ 2620 поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  в сумі 20000 грн.

( Великобичківській міській лікарні для придбання медикаментів )

  1. Збільшити видатки спеціального фонду селищного  бюджету в сумі  7190 грн.
  • по ТКВКБМС 8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

КЕКВ 2240 оплата послуг  в сумі 7190  грн. ( на виконання програми по  охороні навколишнього природнього середовища  Великобичківської селищної ради  на 2018 р.);

  1. Внести зміни у бюджетні призначення  загального фонду селищного бюджет на 2018 рік  :

    -   Інші заходи в галузі культури і мистецтва  (ТКВКБМС 4082)

 зменшити асигнування по КЕКВ 2240 оплата послуг  в сумі 7050 грн.;

  зменшити асигнування по КЕКВ 2210 предмети,матеріали,обладнання та інвентар в сумі 38350  грн.

    - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів  (ТКВКБМС 4060)   

зменшити асигнування  по КЕКВ 2111 заробітна плата в сумі 71080 грн.

зменшити асигнування по КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці  в сумі 21050 грн

зменшити  асигнування по КЕКВ 2273  оплата інших енергоносіїв в сумі 7000 грн.

  • Надання дошкільної освіти  (ТКВКБМС 1010)  

збільшити  асигнування  по КЕКВ 2111 заробітна плата в сумі 108080  грн.

збільшити асигнування по КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці в сумі 339100 грн

збільшити асигнування по КЕКВ 2210 предмети,матеріали,обладнання та інвентар в сумі 27350 грн.

збільшити асигнування по КЕКВ 2230 продукти харчування в сумі 12900 грн.

збільшити асигнування по КЕКВ 2250 оплата відрядних в сумі 5000 грн.

зменшити асигнування по КЕКВ 2273  оплата інших енергоносіїв в сумі 47900 грн.

  1. Затвердити зміни  до Переліку місцевих (регіональних ) програм ,які

фінансуватимуться за рахунок коштів Великобичківського селищного бюджету у 2018  році згідно з додатком 1 до цього рішення.

  1. Додаток № 1 до цього рішення є невід’ємною частиною.

 

 

 

 

Селищний голова                                                              Й.М.Божук