Великобичківська громада

Рахівського район, Закарпатської область

Апарат селищної ради

П О Л О Ж Е Н Н Я

про апарат Великобичківської селищної ради

 

 1. Правове, організаційне, інформаційно-аналітичне, кадрове, матеріально-технічне, методичне та інше забезпечення діяльності селищної ради, підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, надання інформаційної, консультаційної та матеріальної допомоги мешканцям селища здійснює апарат Великобичківської селищної ради.

 

 1. Апарат селищної ради формується селищним головою, на підставі чинного законодавства України.
 2. Апарат селищної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим положенням, а також розпорядженнями селищного голови.

 

 1. Апарат селищної ради відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Опрацьовує документи, що надходять до селищної ради, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти рішень виконкомів, сесій, розпоряджень селищного голови.

4.2. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються селищним головою.

4.3. Опрацьовує і подає селищному голові проекти планів роботи ради, забезпечує контроль за їх виконанням.

4.4. Здійснює організаційне забезпечення засідань сесій, виконкомів, нарад, що проводяться селищним головою.

4.5. Організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, які надійшли до ради, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян.

4.6. Аналізує соціально-економічний і суспільно-політичний стан на території селища, розробляє та вносить селищному голові пропозиції щодо його поліпшення; бере участь у підготовці звітів селищної ради про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку селища.

4.7. Проводить відповідно до затвердженого селищним головою плану роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників селищної ради, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників селищної ради.

4.8. Забезпечує ведення діловодства апарату ради на належному рівні.

4.9. Здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності селищної ради.

4.10. Виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням селищного голови.

 1. Апарат селищної ради у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної ради, райдержадміністрації, з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, розташованих на території селища.

 

 1. Штат апарату Великобичківської селищної ради визначений у додатку № 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.19997 року № 1349 з внесеними змінами N 758 від 03.05.1999 року та N 2040 від 26.12.2003 року, згідно якого апарат селищної ради має слідуючий склад :

– Селищний голова – 1;

– Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів – 1;

– Секретар ради – 1;

– Головний бухгалтер – 1;

– Спеціаліст І-категорії – 1;

– Спеціаліст ІІ-категорії – 1;

– Спеціаліст – 1;

– Спеціаліст – землевпорядник – 2;

– Касир – 1;

– Діловод – 1;

– Інспектор військового обліку – 2.

 

 1. Апарат селищної ради очолює селищний голова, який затверджується на посаду на підставі результатів проведених виборів.

7.1. Селищний голова організовує роботу апарату ради та виконує свої повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом роботи, цим Положенням та функціональними обов’язками.

 

 1. 8. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів обирається на засіданні першої сесії шляхом таємного голосування. Заступник вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів.

8.1. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів виконує свої повноваження, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту роботи, Положення про виконавчий комітет, цього Положення та функціональних обов’язків. Заступник селищного голови виконує також інші обов’язки за дорученням селищного голови, сесії селищної ради та виконавчого комітету.

 

 1. Секретар селищної ради обирається на засіданні першої сесії шляхом таємного голосування. Секретар ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів.

9.1. Секретар ради виконує свої повноваження, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту роботи, Положення про виконавчий комітет, цього Положення та функціональних обов’язків. Секретар селищної ради виконує обов’язки секретаря виконкому, веде реєстрацію актів цивільного стану,  виконує інші обов’язки за дорученням селищного голови, сесії селищної ради та виконавчого комітету .

 

 1. Головний бухгалтер призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

10.1. Головний бухгалтер виконує свої повноваження, відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту роботи, Положення про виконавчий комітет, цього Положення та функціональних обов’язків. Головний бухгалтер виконує і інші обов’язки за дорученням селищного голови, сесії селищної ради та виконавчого комітету .

 

 1. Спеціаліст І – категорії призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

11.1. Спеціаліст І – категорії виконує свої повноваження, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту роботи, Положення про виконавчий комітет, цього Положення та функціональних обов’язків. Спеціаліст І – категорії виконує і інші обов’язки за дорученням селищного голови, сесії селищної ради та виконавчого комітету .

 

 1. Спеціаліст ІІ – категорії призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

12.1. Спеціаліст ІІ – категорії виконує свої повноваження, відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту роботи, Положення про виконавчий комітет, цього Положення та функціональних обов’язків. Спеціаліст ІІ – категорії виконує і інші обов’язки за дорученням селищного голови, сесії селищної ради та виконавчого комітету .

 

 1. Спеціаліст призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

13.1. Спеціаліст виконує свої повноваження, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту роботи, Положення про виконавчий комітет, цього Положення та функціональних обов’язків. Спеціаліст виконує і інші обов’язки за дорученням селищного голови, сесії селищної ради та виконавчого комітету .

 

 1. Спеціаліст – землевпорядник призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

14.1. Спеціаліст – землевпорядник виконує свої повноваження, відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту роботи, Положення про виконавчий комітет, цього Положення та функціональних обов’язків. Спеціаліст – землевпорядник виконує і інші обов’язки за дорученням селищного голови, сесії селищної ради та виконавчого комітету .

 

 1. Касир призначається на посаду за розпорядженням селищного голови.

15.1. Касир виконує свої повноваження, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи, Положення про виконавчий комітет, цього Положення та функціональних обов’язків. Касир виконує і інші обов’язки за дорученням селищного голови, сесії селищної ради та виконавчого комітету .

 

 1. Діловод призначається на посаду за розпорядженням селищного голови.

16.1. Діловод виконує свої повноваження, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, Регламенту роботи, Положення про виконавчий комітет, цього Положення та функціональних обов’язків. Діловод виконує і інші обов’язки за дорученням селищного голови, сесії селищної ради та виконавчого комітету .

 

 1. Інспектор військового обліку призначається на посаду за розпорядженням селищного голови.

17.1. Інспектор військового  обліку виконує свої повноваження, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про військовий обов’язок і військову службу», Регламенту роботи, Положення про виконавчий комітет, цього Положення та функціональних обов’язків. Інспектор військового  обліку виконує і інші обов’язки за дорученням селищного голови, сесії селищної ради та виконавчого комітету .

 

 1. 18. Особи, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, приймають Присягу посадової особи місцевого самоврядування, підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст попередження про обмеження, пов‘язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлюються із загальними правилами поведінки державного службовця.

 

 1. Документи з особового складу ведуться та зберігаються у секретаря виконавчого комітету селищної ради у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

 1. Робочий час працівників апарату Великобичківської селищної ради починається щоденно о 8.00 годині та закінчується щодня о 17.00. Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування з 12.00 до 13.00. Перерва не включається в робочий час.

20.1. Перебування працівників апарату селищної ради зі службових питань у робочий час за межами будівлі повинно бути заздалегідь погоджено з селищним головою.

20.2. Вирішення питань надання інших днів відпочинку за відпрацьований час у вихідні дні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється селищним головою, а керівникам – рішенням сесії селищної ради.

20.3. У апараті селищної ради ведеться табельний облік робочого часу його працівників, який здається у бухгалтерію селищної ради до 25 числа кожного місяця.

20.4. Щороку (до 15 грудня) складаються графіки щорічних відпусток працівників апарату селищної ради на наступний календарний рік відповідно до Кодексу законів про працю. Графік відпусток на календарний рік затверджується селищним головою за погодженням з профспілковим комітетом селищної ради не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працюючих.

 

 1. Апарат здійснює свої повноваження на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідних положень, що затверджуються селищним головою.

 

 1. Посадові особи селищної ради в своїй діяльності суворо дотримуються Конституції України, законів України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, нормативних документів органів державної виконавчої влади в частині делегованих повноважень.

 

 1. Організація роботи апарату селищної ради здійснюється відповідно до Регламенту роботи селищної ради, затвердженого рішенням І сесії УІІ скликання В.Бичківської селищної ради № 8 від 05.11.2015 року, Положення про виконавчий комітет, цього положення, чинного законодавства, посадової інструкції та функціональних обов’язків, які затверджуються рішенням сесії чи розпорядженням селищного голови.

 

 1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі рішення сесії селищної ради.

Секретар ради                                                                                                         В.Ф.Божук

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь