Великобичківська селищна рада

Рахівського району Закарпатської області

Рішення сесій №1370 «Про внесення змін в Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства « Великобичківська міська лікарня » Великобичківської селищної ради на 2020-2022 роки » затвердженої рішенням 46-ї (позачергової) сесії 7 скл. від 31.01.2020року № 1340»

Кількість переглядів: 48
Скликання: 7
Сесія: 48
Тип документу: Рішення сесій
Дата: 27.03.2020
Номер документу: 1370
Назва документу: Про внесення змін в Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства « Великобичківська міська лікарня » Великобичківської селищної ради на 2020-2022 роки » затвердженої рішенням 46-ї (позачергової) сесії 7 скл. від 31.01.2020року № 1340
Прикріплені файли:
  1. додаток1 (0.21 МБ)

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИШНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Сорок восьма  сесії   VІI скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                         

від  27 березня   2020  року 1370

    смт. Великий Бичків

 

  «Про внесення змін в Програму  фінансової

підтримки комунального некомерційного

підприємства « Великобичківська міська

лікарня » Великобичківської селищної ради

на 2020-2022 роки » затвердженої рішенням

 46-ї (позачергової) сесії 7 скл. від 31.01.2020року

№ 1340

 

 

Відповідно до статей 26 та 36 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні з метою підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості та враховуючи Медичну реформу 2017 року, сесія Великобичківської селищної ради, -

 

в и р і ш и л а :

 

  1. Внести зміни в Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Великобичківська міська лікарня » Великобичківської селищної ради на 2020-2022 роки затвердженої рішенням 46-ї (позачергової) сесії 7 скл. від 31.01.2020 року № 1340, а саме пункт  5. Обсяг та джерела фінансування Програми та додаток   № 2 викласти в такій  редакції:

5. Обсяг та джерела фінансування Програми :

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок:

- залучення коштів отриманих від Національної Служби здоров’я України відповідно до укладеного договору;

- шляхом фінансування з обласного, районного, місцевого бюджету з використанням програмно-цільового методу (за бюджетною програмою);

- шляхом надання фінансової підтримки із місцевих бюджетів різних рівнів;

- надання підприємством платних послуг;

- залучення додаткових коштів для розвитку якісної медичної допомоги на вторинному рівні;

 

2.

 

- добровільних благодійних внесків на спеціалізований рахунок підприємства.

- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Фінансова підтримка є безповоротною. Прогнозовані суми фінансової підтримки наведені в додатку до Програми.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного фінансування її складових.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

Для забезпечення виконання даної Програми в селищному бюджеті на 2020 рік передбачити кошти в сумі 185000 грн. для закупки медикаментів та перев’язувальних матеріалів, засобів захисту від вірусних хвороб, тесті, та діагностичних послуг.

 

  1.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  селищної ради з питань  охорони  здоров’я, освіти, культури, спорту, проблем сім’ї та молоді і соціального захисту населення  (Кравчук М.М.)

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                             Й.М. Божук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено:

Рішенням 48-ї  сесії  7 скл.

Великобичківської селищної ради

№  1370 від 27.03.2020 року

 

                  

                     

 

 

                                                

 

                                                   ПРОГРАМА

фінансової підтримки

комунального некомерційного

підприємства « Великобичківська міська лікарня »

Великобичківської селищної ради на 2020-2022 роки

 

  1. Загальна частина

 

          Стан здоров’я населення - це найважливіший чинник соціально-економічного розвитку суспільства. Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому і кожної територіальної одиниці окремо. Визначаючи здоров’я одним з невід’ємних прав людини, усі країни світового співтовариства докладають зусиль для його збереження та зміцнення.

Головною метою діяльності в галузі охорони здоров'я селища і надалі залишається наближення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств населення, профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення рівня ефективності використання ресурсів,  формування мотивації до здорового способу життя населення та покращення демографічної ситуації.

Вторинний рівень надання медичної допомоги, який в селищі забезпечує Комунальне некомерційне підприємство «Великобичківська міська лікарня» Великобичківської селищної ради є важливою складовою частиною системи охорони здоров’я.

Поточний стан здоров’я населення району, який характеризується порівняно високими показниками захворюваності, смертності та інвалідності, особливо від неінфекційних захворювань, таких як онкологічні, серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, хвороби обміну речовин, обумовлює збільшення потреби населення у медичній допомозі на вторинному рівні, яку існуюча система задовольнити не в змозі. Відтак, виникає об?єктивна потреба  розвитку та вдосконалення системи медичної допомоги населенню на вторинному рівні в нашому селищі.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги на вторинному рівні всім верствам населення за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

Комунальне некомерційне підприємство «Великобичківська міська лікарня» Великобичківської селищної ради створене шляхом реорганізації  «Великобичківської міської лікарні» Відділу охорони здоров’я Рахівської РДА рішенням № 1240 сесії Великобичківської селищної ради 7 скликання від          20 вересня 2020 року. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику – Великобичківської селищній раді.

2.

 

Підприємство здійснює некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я, без мети одержання прибутку, а також приймає участь у виконанні державних і місцевих програм у сфері охорони здоров’я.

Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Великобичківська міська лікарня» Великобичківської селищної ради на 2020 – 2022 роки (далі – Програма), розроблена на підставі Закону України від 24.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 19.10.2017 р. № 2168-VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, Розпорядження КМУ від 30.11.2016 № 1013-р., «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства від 14.02.2018.

Актуальність Програми продиктована необхідністю поліпшення якості надання та доступності вторинного рівня медичної допомоги населенню селища Великий Бичків та громадянам – мешканцям навколишніх населених пунктів, поліпшення матеріально-технічної бази закладу, створення необхідних умов для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу, оновлення лікувально-діагностичної апаратури, підвищення престижу праці медичних працівників, покращення їх соціального та економічного становища. У програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства, визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню вторинного рівня медичної допомоги місцевому населенню.

Враховуючи впровадження заходів з реформування охорони здоров’я (автоматизація робочих місць усіх лікарів, забезпечення їх медичною інформаційною системою та приєднанням до Інтернет-мережі, укладення договору Підприємства з Національною службою здоров’я, впровадження  програми стратегічних закупівель амбулаторної спеціалізованої допомоги, метою якої є посилення первинного рівня надання медичної допомоги за рахунок мікс-послуг вторинного рівня, забезпечення можливості надання телемедичних послуг), нестачу коштів медичної субвенції з державного бюджету та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, розрахунків за енергоносії, придбання медикаментів, функціональних призначень та покращення матеріально-технічної бази, виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки Підприємству Великобичківською селищною радою, Рахівською районною державною адміністрацією, Рахівською районною радою та фінансовими надходженнями з інших джерел незаборонених законом.

 

2.Опис проблеми вторинного рівня медичної допомоги

на розв’язання яких спрямована Програма

 

Концепція реформування передбачає створення належних відповідних умов для надання якісної та своєчасної медичної допомоги на вторинному рівні. Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є проведення реорганізації державних та

3.

 

комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності — державні та комунальні некомерційні підприємства. Це здійснюється з метою запровадження в подальшому принципу «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я.

Покращення якості вторинного рівня надання медичної допомоги можливе лише при впровадженні нових інноваційних методів діагностики та лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливе лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, а також консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством.

Комунальне некомерційне підприємство «Великобичківська міська лікарня» Великобичківської селищної ради здійснює медичне обслуговування населення, що проживає на території смт. Великий Бичків  в кількості 9420 жителів, а також забезпечує потребу в медичному обстеження та лікування загалом мешканців навколишніх населених пунктів. Потужність поліклінічних підрозділів закладу складає 235 відвідувань на день, цілодобовий стаціонарний ліжковий фонд – 31 ліжок.

Протягом останніх років вирішено ряд завдань спрямованих на забезпечення прав громадян на якісну та доступну медичну допомогу на вторинному рівні, створення належних умов для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу. Забезпечується ефективне використання цілодобового та денного ліжкового фонду, впроваджуються сучасні діагностичні методики (усі види ультразвукових досліджень, цифрова рентгенографія, цілодобовий моніторинг ЕКГ та АТ, лабораторні дослідження та ін.), лікувальні методики, забезпечуються заходи з профілактики та ранньої діагностики захворювань, надається невідкладна медична допомога на догоспітальному та госпітальному етапах, проводяться заходи з диспансерного нагляду за прикріпленим населенням. Розроблено та впроваджено в роботу локальні клінічні протоколи надання вторинного рівня медичної допомоги та маршрути пацієнта.

На сьогодні стан здоров?я населення та надання медичної допомоги на вторинному рівні потребують покращення. В селищі залишається складною демографічна ситуація, що пов?язана з щорічним зменшенням кількості  населення в зв?язку з негативним природним приростом та порівняно високим рівнем смертності. Відмічається певний ріст показників інвалідності населення. На тлі несприятливих демографічних змін відбувається погіршення стану здоров'я населення,  що проявляється порівняно високими показниками захворюваності і поширеності хвороб, особливо хронічних неінфекційних захворювань, зокрема хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, цукрового діабету. Водночас, відмічається тенденція до погіршення стану здоров'я молоді, збільшується частота соціально небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.

На вторинному рівні надання медичної допомоги залишається низка питань, які потребують доопрацювання та вирішення, а саме:

- автоматизація робочих місць усіх лікарів, забезпечення їх медичною інформаційною системою та під?єднанням до Інтернет-мережі, впровадження  програми стратегічних закупівель амбулаторної спеціалізованої допомоги, метою якої є посилення первинного рівня надання медичної допомоги за

 

4.

 

рахунок мікс-послуг вторинного рівня, забезпечення можливості надання телемедичних послуг;

- забезпечення структурних підрозділів закладу лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного призначення, реактивами та діагностичними системами для надання невідкладної допомоги усім хворим та стаціонарного лікування пільгових категорій населення; оновлення санітарного автотранспорту;

- подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу, проведення робіт з ремонту та реконструкції приміщень закладу, постійне оновлення лікувального-діагностичної апаратури, медичного обладнання та медичного інструментарію;

- проведення медичних оглядів працівників дошкільних закладів та шкіл громади;

- забезпечення оптимального температурного режиму та інших умов згідно санітарних вимог для комфортного перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу;

- здійснення заходів матеріального стимулювання медичних та інших працівників (преміювання, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, виплата надбавок за складність та напруженість в роботі тощо).

Прийняття Програми фінансової підтримки створює правові засади для запровадження фінансування за рахунок районного бюджету.

 

3.Мета та завдання Програми

 

Метою прийняття та реалізації Програми є:

- забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і якісної медичної допомоги на вторинному рівні; 

- забезпечення надання невідкладної медичної допомоги населенню селища при нещасних випадках та гострих захворюваннях; попередження окремих інфекційних захворювань (сказ, правець);

- заохочення материнства;

- запобігання демографічній кризі, профілактика спадкових захворювань; контроль за охороною здоров’я дітей;

- забезпечення якісної лікувально-профілактичної допомоги;

- попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;

- забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення профілактичних рентгенологічних досліджень;

- об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території селища в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально – технічної бази КНП, оснащення його необхідним медичним обладнанням, комп′ютерною технікою, санітарним автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе забезпечити населення селища Великий Бичків та мешканців навколишніх населених пунктів якісними послугами на вторинному рівні надання медичної допомоги;

5.

 

- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

- погашення утвореної кредиторської заборгованості на пропорційній основі з місцевими бюджетами всіх рівнів та бюджетами громад та медичної субвенції.

Основними завданнями програми є:

- пріоритетний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги, удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторних та стаціонарних підрозділів КНП, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, фінансування  закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних працівників, забезпечення належного фінансування потреб закладу вторинної ланки;

- забезпечення структурних підрозділів КНП лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного призначення, реактивами та діагностичними системами для надання невідкладної допомоги усім хворим та стаціонарного лікування пільгових категорій населення;

- оплата поточних ремонтів та реконструкцій приміщень КНП;

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб КНП;

- оплата капітального ремонту, реконструкції об’єктів КНП;

- оплата медичних послуг, в т. ч. зубного протезування пільговим категоріям населення, медичних оглядів працівників освітніх закладів;

- придбання обладнання і предметів довгострокового  користування.

 

4.Шляхи і способи розв’язання проблем

 

Оптимальним варіантом розв’язання проблем даної Програми є:

- пріоритетний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги;

- підвищення мотивації праці медичних працівників;

- удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров?я відповідно до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я, а саме оснащення структурних підрозділів закладу медичною апаратурою,  обладнанням та інструментарієм відповідно до табеля оснащення затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2011 р.  № 127  «Про затвердження Примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міськ


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь