Великобичківська громада

Рахівський район, Закарпатська область

Рішення сесій №1338 «Про внесення змін в Програму розвитку земельних відносин на території Великобичківської селищної ради на 2020 рік», затверджену рішенням 45-ї сесії 7 скл. ІІ-е засідання від 17.12.2019 року № 1314»

Кількість переглядів: 357
Скликання: -
Сесія: 46
Тип документу: Рішення сесій
Дата: 31.01.2020
Номер документу: 1338
Назва документу: Про внесення змін в Програму розвитку земельних відносин на території Великобичківської селищної ради на 2020 рік», затверджену рішенням 45-ї сесії 7 скл. ІІ-е засідання від 17.12.2019 року № 1314
Прикріплені файли:

 

У К Р А Ї Н А

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Сорок шоста (позачергова)  сесія  VП скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 31 січня  2020 року   № 1338                                                              

смт Великий Бичків

                                                                                                                  

«Про внесення змін в  Програму  

розвитку земельних відносин

на території Великобичківської

селищної ради на  2020 рік»,

затверджену рішенням 45-ї сесії 7 скл.

ІІ-е засідання від 17.12.2019  року № 1314 ».

 

        Розглянувши «Програму розвитку земельних відносин на території Великобичківської селищної ради на 2020 рік», затверджену рішенням 45-ї сесії 7 скл.  від 17.12.2019 року № 1314 », керуючись ст.26 п.22 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, сесія Великобичківської  селищної ради,-

 

в и р і ш и л а :

 

1.Внести зміни в розділ  Фінанcове забезпечення програми в «Програмі розвитку земельних відносин на території Великобичківської селищної ради на 2020 рік», затвердженій рішенням 45-ї сесії 7 скл. від 17.12.2019 року № 1314 », та викласти його в такій редакції:

 

Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок бюджетного фінансування та коштів юридичних та фізичних осіб.

Витрати на реалізацію Програми складають 180.0 тис. грн. Структура та обсяги витрат наведені в Додатку  до Програми.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, благоустрою, комунального обслуговування, земельних відносин та екології (голова комісії Волощук П.П.).

 

 

 

Селищний голова                                                  Й.М.Божук

     ЗАТВЕРДЖЕНО:

         рішенням  46-ї  сесії

                              7-го скликання 

                                                                Великобичківської селищної  ради

                                                                 № 1338 від 31.01.2020р.

 

 

Програма розвитку земельних відносин

на території Великобичківської селищної ради

на 2020 рік

 

ВСТУП

Земельна реформа є важливою складовою частиною загальнодержавного курсу економічної реформи, здійснюваної в Україні у зв'язку з переходом економіки держави до ринкових відносин.

Основним завданням реформування земельних відносин є:

-  здійснення переходу від монополії до різних форм власності на землю;

- забезпечення соціально-справедливого та економічно обґрунтованого перерозподілу земель і створення рівних умов для всіх форм господарювання на землі;

- створення економічного та юридичного механізмів регулювання земельних відносин, що складаються як у процесі, так і в результаті їх реформування, з метою забезпечення раціонального використання й охорони земель;

- розвиток ринкових земельних відносин в селищі Великий Бичків.

Основні напрямки Програми розроблені на підставі чинного законодавства України.

Реалізація Програми, як системи взаємопов'язаних організаційних, правових, нормативно-технічних та фінансових заходів має забезпечити продовження в селищі Великий Бичків  земельної реформи, а також створити ефективний механізм регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами.

Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету і залучення коштів підприємств та громадян.

Мета Програми.

Мета Програми полягає у проведенні державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.

Земельна реформа в Україні є важливою складовою частиною загальнодержавної економічної реформи, яка здійснюється у зв’язку з переходом  економіки держави до ринкових відносин.

          Проведення земельної реформи пов’язане із зміною форм власності, перерозподілом земель, збільшенням кількості землекористувачів і власників землі, що потребує виконання великої кількості обґрунтувань, технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації і вимагає відповідної законодавчої бази та фінансування.

          Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт по землеустрою, створити автоматизований державний банк даних про власників землі і землекористувачів, напрямки і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб’єктів господарювання на землі за раціональне її використання та своєчасність платежів за землю.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

Зміна меж  населеного пункту, яку проведено у 2017 році (площа в нових межах становить – 1076,2374 га) та виготовлена містобудівна документація  дає можливість  Великобичківській селищній раді передбачити перспективу розвитку селища  до 2036 року .

Генеральний план та План зонування селища спростив процедуру  приватизації земельних ділянок  на території ради .

На підставі  розробленого нового Генерального плану  Великобичківська селищна рада має  можливість  провести  наступне розширення меж населеного пункту .

Поновлена грошова оцінка земель селища,  розроблена з урахуванням площі земель в нових межах, затверджена рішенням 24-ї сесії Великобичківської селищної ради від 14 вересня 2017 року.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується в основному для визначення розміру земельного податку, державного мита при обміні, успадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Застосування Нової  грошової оцінки дало можливість  Великобичківській селищній раді  значно збільшить надходження до місцевого бюджету  у 2019 році і буде працювати на перспективу.

Розвиток ринку землі на сучасному етапі передбачає здійснення заходів з використання правових і економічних важелів регулювання ринкових земельних відносин щодо прискорення приватизації земельних ділянок  шляхом передачі з державної до приватної власності  шляхом купівлі-продажу (первинний ринок) і створення умов для вільного обігу земельних ділянок і прав на них (вторинний ринок).

При цьому, законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону»  Верховною Радою України визначений чіткий порядок щодо проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису). Тому, з урахуванням прийнятих змін до Земельного кодексу України селищна рада може отримати одноразовий дохід від продажу земельних ділянок та від продажу  прав на них, який буде направлений на здійснення програм соціально-економічного розвитку та збільшення фінансування соціальної сфери.

Одним з надзвичайно  важливих завдань виконкому  та землевпорядної служби є вирішення питання  надання  земельних ділянок учасникам АТО.

На території Великобичківської селищної ради  є близько 60  учасників АТО. З заявами  на  отримання земельних ділянок  по різних видах цільового використання  у виконком  звертались майже  всі  учасники АТО .  37 учасників АТО  отримали  земельні ділянки  для  житлового будівництва  на території В.Бичківської селищної ради , вивчається  можливість  забезпечення всіх учасників АТО  земельними ділянками для індивідуального будівництва.

Наступним напрямом  у роботі  по забезпеченню  воїнів – учасників АТО земельними ділянками є  проведені топографо-геодезичні зйомки  земельної ділянки  площею понад 3,5 га в урочищі  Заячівський – Приют  для подальшого надання  у власність для індивідуального дачного будівництва .  Земельну ділянку  вже зареєстровано в  Державному реєстрі речових прав  , розробляється документація по поділу  земельної ділянки та детальний план  зазначеної території .

Роботи по  оформленню землевпорядної документації  виконуються переважно за кошти  місцевого бюджету .

Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок бюджетного фінансування та коштів юридичних та фізичних осіб.

Витрати на реалізацію Програми складають 180.00 тис. грн. Структура та обсяги витрат наведені в Додатку  до Програми.

Механізм забезпечення реалізації програми

Конституцією України визначено, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

 У Програмі визначено основні напрямки проведення земельної реформи у селищі Великий Бичків .

Ними слід вважати:

- землевпорядні роботи з обов'язковим урахуванням не лише соціально-економічних, а й економічних чинників і вимог, а також радикальні зміни у формах, характері та структурі використання земель;

 - створення обліку землі, складання планів земельно-господарського землеустрою, інвентаризації земель та встановлення меж населеного пункту, вжиття заходів щодо забезпечення усунення порушень у сфері земельних відносин тощо.

Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку земельних відносин у селищі і визначити механізми, за допомогою яких можливо в найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів.    

Позитивний ефект від реалізації передбачених заходів буде більшим і настане раніше тільки за умови їх своєчасного виконання, що, в свою чергу, залежить від повного та своєчасного їх фінансування.

Заходи Програми реалізуються шляхом організації робіт і розподілу їх серед виконавців згідно з виділеними коштами місцевого бюджету.

Очікувані результати

Удосконалення земельних відносин у селищі спрямоване на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб на набуття і реалізацію права власності на земельні ділянки під контролем органів влади.

Реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи  місцевого самоврядування та усіх землекористувачів.

У цілому по селищу збільшиться надходження коштів до бюджету від сплати земельного податку.

Проведення цих робіт також дасть змогу удосконалити взаємовідносини з бюджетом щодо платежів за землю та сприятиме більш відповідальному і господарському відношенню власників земельних ділянок до їх використання.

Продаж земельних ділянок та отримання одноразового доходу від цього сприятиме прискоренню економічного зростання селища, збільшенню надходжень до бюджету .

Запровадження ринку землі, а саме проведення аукціонів та конкурсів також дає прозорість в отриманні громадянами та юридичними особами земельні ділянки в приватну власність та отримання доходу від продажу земель несільськогосподарського призначення, що в значній мірі може забезпечити прискорити економічне зростання та збільшити надходження до бюджетів всіх рівнів.

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                  О.І.Бурса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

     Додаток

                                                                        До Програми розвитку земельних

                                                               відносин  на території Велико-

                                                                        бичківської селищної  ради

                                                                        на 2020 роки

 

 

 

Обсяги витрат на проведення заходів Програмою розвитку земельних відносин на території  Великобичківської селищної ради  на 2020 рік

 

 

 

Показники

Загальна вартість робіт,

тис. грн.

Загальний фонд,

тис. грн.

Спеціальний фонд,

тис. грн.

Виготовлення проектно – вишукувальних робіт та документації з землеустрою

 

100,00

 

 

100,00

 

 

 

Виготовлення топографо-геодезичних робіт та документації з землеустрою

 

50,00

 

 

50,00

 

 

 

Проведення експертної грошової оцінки  земельних ділянок , передбачених для викупу.

 

30,00

 

30,00

Всього

180,00

150,00

30,00

 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                  О.І.Бурса

 

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь