Великобичківська громада

Рахівський район, Закарпатська область

Рішення сесій №89 «Про бюджет Великобичківської селищної   територіальної  громади  на 2021 рік»

Кількість переглядів: 310
Скликання: 8
Сесія: 2
Тип документу: Рішення сесій
Дата: 24.12.2020
Номер документу: 89
Назва документу: Про бюджет Великобичківської селищної   територіальної  громади  на 2021 рік
Прикріплені файли:
  1. додатки до рішення (0.21 МБ)
  2. пояснювальна (0.04 МБ)

У К Р А Ї Н А

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія VIII скликання

II-е засідання

 

Р І Ш Е Н Н Я

„ 24” грудня  2020 року № 89

  смт. Великий Бичків

 

 

Про бюджет Великобичківської селищної  

територіальної  громади  на 2021 рік

 

07525000000

(код бюджету)

 

     Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Великобичківської селищної ради  ВИРІШИЛА:           

                                                                                                                                                                                             

  1. Визначити на 2021 рік:

-  доходи  селищного бюджету в сумі 238 343 220,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету  – 234 359 500,00 гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 3 983 720,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

        - видатки селищного  бюджету у сумі 238 343 220,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету –234 189 600,00 гривень, видатки спеціального фонду бюджету –  4 153 620,00 гривень;

- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 169 900,00  гривень  згідно з додатком 2 до  цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 169 900,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний  залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 250 000 гривень, що становить, 0,1 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд селищного бюджету у розмірі 2 343 595,00 гривень, що становить 1 відсоток видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами  згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  6 333 305,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 та статтею 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського (сільського, селищного) бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10  частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  захищеними  видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

 - нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику відділу фінансів Великобичківської селищної ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

         11.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Великобичківській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         12.  Головними розпорядниками коштів селищного бюджету  забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

          1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

          2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

          3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

             здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2021 року;

            оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

         4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

          5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

          13. Надати право селищному голові  за погодженням із постійною  комісією селищної ради з питань  бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, у період  між пленарними засіданнями сесій селищної ради:

          13.1.  Здійснювати протягом 2021 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад;

13.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів селищного бюджету на 2021 рік у разі, якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником селищного бюджету, якому це доручено.

          13.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів селищного бюджету на 2021 рік у разі внесення змін до структури ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам селищної  ради.

          13.4.  За обгрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в селищному бюджеті на 2021 рік.

13.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.

14. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому відділу селищної ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису селищного бюджету на 2021 рік.

         15. Установити, що в процесі виконання селищного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим відділом за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

16. Затвердити у додатку 7 до цього рішення перелік закладів/установ/ організацій, які відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним Кодексом України, з 1 січня 2021 року фінансуватимуться з бюджету  Великобичківської селищної територіальної громади.

         17.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

         18.  Додатки 1- 7 до цього рішення є невід’ємною частиною

         19. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.                             

         20. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та туризму (Зеленко О. Д.).

 

 

 

Селищний голова                                                 Бурса Олег Іванович


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь