Великобичківська громада

Рахівського район, Закарпатської область

Функціональні обов’язки

    ВИТЯГ:                                                                                  Затверджено:

                                                                                      рішенням 1-ї сесії 7-го скл.                                                                                                       

                                                                                     В.Бичківськоїселищної ради

                                                                                     від 05.11.2015 року   № 17

 

 

Ф У Н К Ц І О Н А Л Ь Н І             О Б О В’ Я З К И

 

Селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконкому, секретаря ради .

 

1.Селищний голова – голова виконкому

        На підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ст.51 п.5 очолює виконавчий комітет селищної ради відповідно – голова ради.

        Згідно ст..42 п.3 селищний голова – голова виконкому :

 • забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
 • організовує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
 • підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
 • вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
 • вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
 • вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчого органу ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
 • здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
 • скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засідання ради;
 • забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
 • скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
 • забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
 • є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
 • представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об”єднаннями  громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 • звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
 • укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
 • забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об”єднань;
 • здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
 • видає розпорядження у межах своїх повноважень.

        -  несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

- є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

         -  не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради селищний голова зобов’язаний  прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 • організовує літній відпочинок дітей;
 • координує роботу шкіл, закладів культури по організації роботи з дітьми та молоддю в позаурочний час, вихідні та святкові дні;

         Організовує і забезпечує виконання повноважень виконавчого комітету у слідуючи галузях:

 • бюджету, фінансів і цін;
 • промисловості;
 • будівництва;
 • управління комунальною власністю;
 • освіти, культури та охорони здоров”я;
 • зовнішньо - економічної діяльності;
 • врегулювання земельних відносин;
 • оборонної роботи;
 • сприяє розвитку туризму;
 • повноваження щодо вирішення питань адміністративно – територіального устрою;
 • веде особистий  прийом громадян .

 

 

ВИТЯГ ВІРНИЙ:

Секретар селищної ради                                              В.Ф.Божук

2. Заступник селищного голови з питань діяльності виконкому.

        Заступник селищного голови з питань діяльності виконкому організовує роботу виконавчого комітету;

 • веде підготовку по питаннях, що розглядаються на засіданнях виконкому;
 • забезпечує організацію виконання рішень прийнятих виконавчим комітетом;
 • забезпечує виконання повноважень виконавчого комітету в слідуючих галузях:
 • житлово – комунального господарства;
 • побутового, торговельного обслуговування;
 • громадського харчування, транспорту і зв’язку;
 • фізичної культури і спорту;
 • охорони навколишнього природнього середовища;
 • організації благоустрою та санітарній очистці населеного пункту;
 • повноваження щодо забезпеченості законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян;
 • забезпечення населення енерго- та водопостачанням;
 • сприяє розвитку АПК, малого і середнього бізнесу;
 • організація ліквідації наслідків повені та інших стихійних лих в індивідуальному секторі;
 • веде роботу по розвитку підсобного селянського та фермерського господарства;
 • готує проекти рішень виконкому та розпоряджень по вище наведених питаннях;
 • подає інформації у вищестоящі органи та громадянам з питань, які входять до його відання;
 • очолює адміністративну комісію та інші комісії, які необхідні для забезпечення діяльності виконавчого комітету;
 • здійснює особистий прийом громадян.

 

3. Секретар ради – секретар виконкому.

         На підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.50:

         1. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови відповідною радою з числа її депутатів та працює на постійній основі.

         2. Секретар селищної ради:

         - скликає сесії ради у випадках, немотивованої відмови селищного голови або неможливості ним скликати сесію ради;

        -  повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання , які передбачаються внести на розгляд ради;

         - організовує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради;

         - забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

         -   голови координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

         - сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

         - організовує     відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

         - забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

         - вирішує   інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

         - веде реєстрацію актів громадянського стану;

         - веде діловодство відповідно до вимог державних стандартів та „Інструкції з діловодства у міських /рай підпорядкування/, селищних, сільських радах та її виконавчих органах”;

         - веде контроль за виконанням директивних та розпорядчих документів;

         - секретар здійснює контроль за своєчасне виконання листів, звернень та дотримання Закону України „Про звернення громадян”;

         - несе відповідальність за своєчасне подання інформацій громадянам та вище стоячим органам та організаціям;

         - забезпечує організацію виконання соціального захисту;

 •  вирішення відповідно до законодавства  питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства, дитинства ;
 • веде облік громадян, які потребують соціальної допомоги та організовує її подання;
 • веде облік та здійснює роботу з дітьми схильними до правопорушень, які потребують соціального захисту;
 • веде облік та здійснює роботу з сім’ями, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків ;
 • веде облік та здійснює роботу з багатодітними сім’ями;
 • веде облік та здійснює роботу з дітьми – сиротами, напівсиротами, позбавлених батьківської опіки;
 • веде облік та організовує  роботу з одинокими громадянами та подружніми парами;
 • організовує та забезпечує тісну співпрацю з дирекціями шкіл селища, дільничними терапевтами та педіатрами, дільничним інспектором, районною соціальною службою та службою в справах неповнолітніх, благодійними організаціями;
 • очолює раду опіки та інші комісії, необхідні для забезпечення вказаних вище функціональних обов’язків;
 • готує довідки і подає інформації на виконком та інші установи з питань, якими відає;

         - веде засідання ради та підписує її рішення у випадках відсутності  селищного голови;

         - веде особистий прийом громадян 

 

 

Секретар ради                                                    В.Ф.Божук

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь