Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

Про  селищний бюджет на  2019 рік

 

УКРАЇНА

                      ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИШНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                Тридцять шоста  сесії   VІI скликання

ІІ- засідання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я        

 

    від 21 грудня  2018  року №   1095

  смт. Великий Бичків

 

  Про  селищний бюджет на  2019 рік

 

   Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада, –

 

в и р і ш и л а :

 

 1. Визначити на 2019 рік:

 

-   доходи селищного бюджету у сумі – 14336780 грн., у тому числі
доходи загального фонду селищного бюджету –13635780 грн ., доходи спеціального фонду 701000  грн. , у тому числі  бюджет розвитку 350000  грн.  згідно з додатком

1 цього рішення;

-     видатки селищного бюджету у сумі  14336780 грн., у тому числі
видатки загального фонду бюджету –  13635780грн. видатки спеціального фонду 701000    грн.

 - оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі  20000 гривень, що становить 0,14 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджет на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами , у тому числі по загальному фонду  14336780 грн., та спеціальному фонду 701000 грн. згідно додатку №2 до цього рішення .
 2. Затвердити на 2019 рік інші дотації  з районного бюджету на делеговані видатки  на дошкільні заклади освіти  та заклади культури в сумі 6635780 гривень.
 3. Затвердити на 2019 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 3 до цього рішення.
 4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм сумі 3724000  грн. згідно з  додатком 4 до цього рішення.
 5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік:  

       1) до доходів  загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України ( крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

       2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

       3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування  спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік :

        1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

        2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2019 рік  відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету є видатки загального фонду на :

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному  голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Великобичківській селищній раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно :

       1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Надати право селищному  голові за погодженням із постійною комісією селищної  ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій селищної  ради:

14.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування селищного бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

14.2. Вносити зміни до видатків селищного  бюджету на 2019 рік, а саме здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень за обґрунтованим поясненням  з наступним затвердженням на сесії.

 1. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
 2. Додатки № 1-4 та  до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк  з дня його прийняття відповідно до частини  четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування,фінансів бюджету.

      

 Селищний голова                                                                                     Й.М.Божук