Великобичківська громада

Рахівського район, Закарпатської область

Про виконання селищного бюджету  за 2018 рік. Загальна характеристика виконання бюджету

Про виконання селищного бюджету  за 2018 рік.
Загальна характеристика виконання бюджету
 
Бюджет Великобичківської  селищної ради  на  2018  рік  розроблено  відповідно  до Конституції України, Бюджетного та  Податкового  кодексів України, Закону України "Про місцеве самоврядування",  Закону  України        "Про  Державний  бюджет  України  на  2018рік ".   
Бюджет  селища  на  2018 рік зі змінами та доповненнями, затверджений  по  доходах    в  сумі  16,0  млн. грн..по  видатках  в  сумі  16,0 млн. грн. Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету  визначено  в  сумі  15,0 млн. грн., спеціального  фонду  бюджету 870,0 тис. грн..  Обсяг  видатків  загального  фонду    визначений  в  сумі  14,4 млн.  грн.,  спеціального  фонду  бюджету  в  сумі  3,0 млн. грн.  Установлено  розмір  оборотної  касової  готівки селищного бюджету в  сумі   20,0 тис. грн.
      Протягом  звітного  періоду  рішеннями  сесій  селищної ради від 23.02.2018 р.,30.03.2018 р.,04.05.2018 р. 22.06.2018 р., 07.09.2018 р., 20.09.2018 р., 26.10.2018 р.проведено  уточнення  планових  показників селищного бюджету  , в тому  числі  за  рахунок  перевиконання селищного бюджету.
 Аналіз   виконання доходної частини  загального  і  спеціального  фондів місцевого бюджету за 2018 рік .
За 2018  рік до  селищного бюджету  надійшло 16,1млн. грн.,  що  складає 99 % плану звітного періоду в тому числі до загального  фонду надійшло  15,1млн. грн.  доходів, або 99 % запланованого обсягу.За звітний період до загального фонду селищного бюджету базова дотація надійшла в сумі 6,6 млн.грн. тобто 100,0%,. Субвенції отримано    217,7 тис. грн., або 100% бюджетних  призначень  звітного  періоду, в тому числі освітньої дотація  5,3 млн. грн.. на культуру 1,3 млн. грн. та субвенція на здійснення заходів щодо соц.-економічного розвитку окремих територій – 217,7 тис.грн. .
Власних та закріплених доходів акумульовано до загального фонду 7,4 млн. грн., що становить 98,8 %  прогнозу звітного періоду. За 2018  рік забезпечено виконання планового показника по всіх джерелах загального фонду.
Найбільшу  питому  вагу  в  надходженнях загального фонду  займає  єдиний податок податок  3,1 млн. грн.. (42,3%) та акцизний податок  2,1 млн. грн.. (29,4%).
Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків належать податки (податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, , плати за землю та єдиного податку) За 2018  рік до селищного бюджету зараховано 4,99 млн. грн. місцевих податків , або 102,0% планового показника, в тому числі:
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 348,4 тис. грн.;
 плати за землю – 472,0 тис. грн.;
Орендна плата за землю – 930,4
Єдиний податок – 3,1 млн. грн.
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки зараховано 348,4  тис. грн., в порівнянні із відповідним періодом 2017  року надійшло на 216,9 тис. грн. більше.
Плати за землю отримано 1,4 млн. грн. В порівнянні із минулим роком надходження зменшились  на 200, тис. грн., основною причиною зменшення орендної плати з  замлю , розірвано  договори оренди   та передано землі  в землі запасу селищної ради .
За 2018  рік до селищного бюджету зараховано 3,1млн. грн. єдиного податку, що на 400,0 тис. грн. більше планового показника. В порівнянні із відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 400 тис. грн., основною причиною є збільшення надходжень від платників першої групи (з 1 січня 2019 року ставка податку для платників єдиного податку першої групи становить 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.Крім того Законом України № 909 від 24.12.2015 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році " внесені зміни до Податкового кодексу України, яким збільшено ставки єдиного податку для платників третьої групи.
        За 2018 рік рік до селищного бюджету зараховано рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів в сумі 225,7 тис.грн.
А також надійшло :
Неподаткові надходження виконано  в сумі   125,3  тис. грн. з них :
Адміністративні штрафи виконано  в сумі 41,7 тис. грн. ;
Державне мито  виконано  в сумі  27,5 тис. грн. ;
Плата за надання інших адміністративних послуг в сумі 33,3 тис.грн
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом в сумі 3,9 тис.грн.
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в сумі 18,9 тис.грн..

               За 2018 рік бюджет селищної ради отримав 1,1 млн. грн. доходів спеціального фонду,  що  складає  132%  затвердженого розпису 2018  рік.
      У доходах  спеціального  фонду  найбільшу  питому   вагу  займають кошти від продажу землі 412,5 тис. грн.  (36 %)  власні  надходження  бюджетних  установ 295,3 тис.грн.  (25,7 %). надходження коштів від пайової участі – 197,0 тис.грн. (17 %).
За 2018  рік   екологічного податку надійшло 22,7  тис. грн. , кошти від втрат с/г надійшли  в сумі  2,4 тис. грн. 
субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соц.-економічного розвитку окремих територій -217,0 тис. грн.

Видатки
Видатки  селищного бюджету за 2008 рік  виконано в цілому у сумі 16 ,4 млн. грн., що складає 99 % до річного  плану.  Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій  розпорядників коштів селищного бюджету.   Із них по загальному фонду 14,2 млн.грн.  та   по спеціальному  2,2 млн. грн.  А саме по статтях : 
     Оплата  праці  8,7 млн. грн..
     Придбання предметів, матеріалі та обладнання  в сумі 646,0тис. грн.
     Придбання продуктів харчування  в сумі 468,0 тис.грн.
     Придбання медикаментів  в сумі 10,0 тис.грн
     Оплата  послуг – 2,8 млн. грн.
     Оплата відрядних  в сумі -10,4 тис.грн. 
     Оплата комунальних послуг  в сумі 1,1 мл.грн. 
     Поточні трансферти  в сумі 208,6 тис.грн 
     Інші виплати населенню в сумі  - 290,8 тис.грн.
     Придбання обладнання та предметів довгострокового 
     користування  в сумі – 147,20  тис .грн.
     Капітальні ремонти в сумі -22,5 тис.грн.
     Реконструкції інших об’єктів  в сумі -1,0 млн.грн.
     Капітальні трансферти в сумі 164,6 тис.грн. 
1.Фінансування органів місцевого самоврядування.  
  Профінансовано установу  органи місцевого самоврядування в сумі 3,5  млн.грн.  На фінансування  заробітної  плати  та нарахування  на заробітну плату в сумі 3,2  млн.  грн.  
Проведено оплату на товари в сумі 140,6 тис.грн. та послуги в сумі 76,3 тис. грн. Оплачено комунальних послуг в сумі 98,5 грн. 
2. Дошкільна освіта . Профінансовано  4 дошкільні заклади в сумі 5,8 млн.грн. На фінансування  заробітної  плати  та нарахування  на заробітну плату в сумі 4,6  млн.  грн.  
Проведено оплату на товари в сумі 260,5 тис.грн, продукти харчування  в сумі468,0 тис. грн., медикаментів  в сумі  10,0 тис.грн. та послуги в сумі 70,0 тис.грн. Оплачено комунальних послуг в сумі 334,0 тис. грн. 
3.Культура. Профінансовани селищний будинок культури в сумі 1,2  млн.грн. .  На фінансування  заробітної  плати  та нарахування  на заробітну плату в сумі 985 тис.грн.  
Проведено оплату на товари в сумі 137,7 тис.грн. та послуги в сумі 11,4  тис. грн. Оплачено комунальних послуг в сумі 62,0 тис. грн.
Профінансовано  Програми місцевого значення в сумі  5 038 500  грн., а саме   :
Профінансовано Програму «Благоустрій селища смт. Великий Бичків» загального фонду в сумі – 2,0 млн.грн. спеціального фонду  58,0 тис грн., а саме:
- По загальному фонду  в сумі 2055060 грн.   
- Відшкодування  за електроенергію спожиту об’єктами комунальної власності  
     та  вуличного освітлення – 616000  грн.;
-  утримання, скошування узбіч, канав, відкосів, селищного парку, площ, клумб,    
   скверів селища та їх озеленення —  177000  грн.;             
- Прибирання вулиць селища – 222000  грн.;    
-  Утримання вуличного освітлення в селищі –  263000 грн;    
- Утримання сміттєзвалища –  223060 грн;    
-  Утримання територій кладовищ – 90000  грн.;
-  Утримання селищного стадіону  – 59000  грн.;
-  Поточний ремонт огорожі кладовищ – 40000 грн.;
- Ямковий  ремонт вулиць селища -97000,00 грн.    
-  Розчистка доріг комунальної власності від снігу  50000 грн.;    
- Надання ритуальних послуг – 10000 грн. 
- Придбання   мусорних пакетів  -10000 грн. 
- Видалення аварійних дерев 26000 грн. 
- Поточний ремон огрожі скверика ім. Шевченка в сумі -50000 грн.
- Розчистка канав  та ярків в сумі 97000 грн.
- Благоустрій Парку  в сумі -25000 грн  
По Спеціальному фонду 
Виготовлено проектно-кошторисні документацію на реконструкцію вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій смт.Великий Бичків в сумі   в сумі 58,1  грн.,а саме :
Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Карпатських Січовиків від буд.1 до буд.48  смт. Великий Бичків в сумі 7308,00 грн.;
Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Карпатських Січовиків від буд.48 до буд.79  смт. Великий Бичків в сумі 6515,00 грн. ;
Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Карпатських Січовиків від буд.81 до буд.188 смт. Великий Бичків в сумі 9422,00 грн.;
Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Грушевського  від буд.1 до буд.12  смт. Великий Бичків в сумі 6647,00 грн.;
Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Грушевського  від буд.23 до буд.70 смт. Великий Бичків в сумі 7308,00 грн.;
Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Грушевського  від буд.73 до буд.114 смт. Великий Бичків в сумі 7836,00 грн.;
Реконструкція   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по  вул. Енергетична  від будинку №75 до вул. Репегівська та по вул. Репегівська від будинку №140   до будинку №185 в смт. В.Бичків)  сумі 9000,00  грн.
Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію  вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по  вул. Енергетична  від будинку №75 до вул. Репегівська та по вул. Репегівська від будинку №140   до будинку №185 в смт. В.Бичків)  сумі 8000 грн. 
Проводилося фінансування по програмах соціального забезпечення 
виплачено матеріальних допомог – 223 600 грн.
Профінансовано Програму щодо соціальної підтримки адаптації військово 
службовців учасників АТО та членів їх сімей  на 2018  р в сумі  50 000 грн. 
Профінансовано Програму по підтримці спорту  в сумі   207868 грн
Профінансовано Культурно-мистецьку  Програму  селищного значення по
підтримці та розвитку культури в смт Великий Бичків на 2018 рік  в сумі  220300 грн. 
Профінансовано Програму  розвитку земельних відносин на території 
Великобичківської селищної ради на 2018 рікв сумі 176000  грн.
Профінансовано Програму " Розвиток систем водопостачання селища  на 
2018 рік  " в сумі  300891 грн
Профінансовано Програму " Збір та вивезення  сміття і відходів на 2018 рік
" в сумі 164089 грн.
Профінансовано Програму  по утримання та ремонт автомобільних доріг селища   на 2018 рік "  в сумі   442500 грн.:
По   загального фонду  в усім 420000 грн.,проведення  поточного  ремонту вулиць Промислова та Репегівська 
         та по спеціальному фонду в сумі 22500  грн., а саме :
-       Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на капітальний ремонту  ділянки дороги по вул. І.Франка (від вул. Фабрична  до вул.Тичини в смт. Великий Бичків Рахівського району в сумі 5220грн ;
-       Проведення експертизи проектно - кошторисної документації на капітальний ремонту ділянки дороги по вул. І.Франка ( від вул.Карпатських Січовиків буд №34 ) в смт. Великий Бичків Рахівського району в сумі 4285 грн. ;
-       Проведення експертизи проектно - кошторисної документації на капітальний ремонту  ділянки дороги по вул. І.Франка ( від буд №34  до вул.Фабрична в смт.Великий Бичків Рахівського району в сумі5443 грн. ;
-       Проведення експертизи проектно - кошторисної документації на капітальний ремонту  ділянки дороги по вул. 8-го Березня  ( ділянка від вул.Волошина до кладовища) в смт. Великий Бичків Рахівського району в сумі 3802 грн. ;
-       Проведення експертизи проектно - кошторисної документації на капітальний ремонту  ділянки дороги по вул. І.Франка  (ділянка  від вул. Грушевського до вул.Волошина ) в смт. Великий Бичків Рахівського району  в сумі 3741 грн.
Профінансовано Програму по  охороні навколишнього природного
середовища  Великобичківської селищної ради  на 2018 р в сумі 21187 грн.
Внески до статутного фонду ВЖКП в 2018 році становлять 512249 грн. 
        Надано субвенцій  для охорони здоров’я  та освіти по загальному фонду в сумі 198675 грн , спеціальному фонду  в сумі 164658грн. 
             Виконання інвестиційних проектів  в рамках здійснення заходів соціального розвитку  у 2018 році   становлять 483123 грн. 
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів у 2018 році становить 220378 грн.

Головний бухгалтер                                   М.Г.Шімон


    Інформація  про  виділення субвенції для охорони  здоров’я
В  2018 році
130000 грн. на придбання медикаментів та харчування дітям хворим на фенілкетонурію;
50000 грн. на придбання обладнання , устаткування та з. експрес діагностики первинно медичної Амбулаторії ;
 20000 на придбання медикаментів Великобичківській міській лікарні ;
70000 грн. на придбання  капітального обладнання (кардіограф – 60,0 тис.грн.;плату на флюорограф -10,0 тис.грн.)
72000 грн. придбання комп’ютерної техніки.

Разом  -  342000 грн.
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь