Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

«Про внесення змін в Програми розвитку земельних відносин на території Великобичківської селищної ради на 2018 рік», затверджену рішенням 27-ї

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИШНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Тридцять п’ята    сесія VІІ  скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

           

Від  26 жовтня  2018   року   

смт. Великий Бичків

 

«Про внесення змін в  Програми  

розвитку земельних відносин

на території Великобичківської

селищної ради на  2018 рік»,

затверджену рішенням 27-ї сесії 7 скл.

від 22.12.2017  року № 807 із

змінами від 16.02.2018 р».

 

        Розглянувши Програму «Програму розвитку земельних відносин на території Великобичківської селищної ради на 2018 рік», затверджену рішенням 27-ї сесії 7 скл.  від 22.12.2017 року №807 із змінами від 26.02.2018 р », керуючись ст.26 п.22 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, сесія Великобичківської  селищної ради,-

 

в и р і ш и л а :

 

1.Внести зміни в п.5 Фінанcування забезпечення програми в програмі «Програму розвитку земельних відносин на території Великобичківської селищної ради на 2018 рік», затверджена рішенням 27-ї сесії 7 скл. від 22.12.2017 року № 807 », та викласти його в такій редакції:

 

5. Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок бюджетного фінансування та коштів юридичних та фізичних осіб.

Витрати на реалізацію Програми складають 200,00 тис. грн. Структура та обсяги витрат наведені в Додатку  до Програми.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, благоустрою, комунального обслуговування, земельних відносин та екології (голова комісії Волощук П.П.).

 

 

 

Селищний голова                                                              Й.М.Божук

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням  27-ї  сесії 7-го скликання 

Великобичківської селищної  ради 

№  від 26.10.2018 р.

 

Програма розвитку земельних відносин

на території Великобичківської селищної ради

на 2018 рік

 

ВСТУП

Земельна реформа є важливою складовою частиною загальнодержавного курсу економічної реформи, здійснюваної в Україні у зв'язку з переходом економіки держави до ринкових відносин.

Основним завданням реформування земельних відносин є:

- здійснення переходу від монополії до різних форм власності на землю;

- забезпечення соціально-справедливого та економічно обґрунтованого перерозподілу земель і створення рівних умов для всіх форм господарювання на землі;

- створення економічного та юридичного механізмів регулювання земельних відносин, що складаються як у процесі, так і в результаті їх реформування, з метою забезпечення раціонального використання й охорони земель;

- розвиток ринкових земельних відносин в селищі Великий Бичків.

Земельні відносини в селищі вимагають розробки прогнозів та програм стратегічного характеру, які базуються на землеохоронній концепції реформування і вдосконалення землекористування.

Основні напрямки Програми розроблені на підставі чинного законодавства України.

Реалізація Програми, як системи взаємопов'язаних організаційних, правових, нормативно-технічних та фінансових заходів має забезпечити продовження в селищі Великий Бичків  земельної реформи, а також створити ефективний механізм регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами.

Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету і залучення коштів підприємств та громадян.

Мета Програми.

 

Мета Програми полягає у проведенні державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.

Земельна реформа в Україні є важливою складовою частиною загальнодержавної економічної реформи, яка здійснюється у зв’язку з переходом  економіки держави до ринкових відносин.

          Проведення земельної реформи пов’язане із зміною форм власності, перерозподілом земель, збільшенням кількості землекористувачів і власників землі, що потребує виконання великої кількості обґрунтувань, технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації і вимагає відповідної законодавчої бази та фінансування.

          Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт по землеустрою, створити автоматизований державний банк даних про власників землі і землекористувачів, напрямки і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб’єктів господарювання на землі за раціональне її використання та своєчасність платежів за землю.

1. Встановлення межі населеного пункту.

Проекти формування території і встановлення меж міста складаються з метою створення територіальних умов для більш ефективного вирішення селищною радою та виконавчим органом усіх питань місцевого значення, виходячи із інтересів населення, що проживає у нашому селищі, на підставі чинного законодавства України та повної економічної самостійності.

У 2017 році розроблено та затверджено  Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту  смт. Великий Бичків Великобичківської селищної ради Рахівського району  Закарпатської області, яким передбачено включення в межу селища земельні ділянки площею 314,2374 га. За проектом  землеустрою  площа  населеного пункту становить – 1076,2374 га. Проект щодо встановлення меж  затверджено рішенням Рахівської районної ради 10.11.2016 р.

           Також у 2016 році Великобичківською селищною радою та  ДП Український державний  науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» укладено договір  на виконання  робіт  по виготовленню містобудівної документації, а саме :

  • «смт.Великий Бичків  Рахівського району Закарпатської області. План зонування території селища (зонінг)»,
  • «смт.Великий Бичків  Рахівського району Закарпатської області. Генеральний план.».

Виготовлення Генерального плану здійснюється  в нових межах населеного пункту на площі  1076,2374 га.  Також Генеральним планом передбачена  перспективна межа населеного пункту  збільшена на загальну площу  близько 1300,0 га .

Для проектування  перспективи розвитку  населеного пункту на  визначених територіях, необхідно здійснити роботи по  подальшому включенням цих територій в межі селища, що значить  замовити та  виготовити новий Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту  смт. Великий Бичків у відповідності до  розробленого Генерального плану селища .

2. Виготовлення Генерального плану селища.

Великобичківською селищною радою та  ДП Український державний  науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» укладено договір  на виконання  робіт  по виготовленню містобудівної документації, а саме :

  • «смт.Великий Бичків  Рахівського району Закарпатської області. План зонування території селища (зонінг)»,
  • «смт.Великий Бичків  Рахівського району Закарпатської області. Генеральний план.».

Виготовлення Генерального плану здійснюється  в нових межах населеного пункту на площі  1076,2374 га.

Розробку Генерального плану здійснюється  поетапно з обов’язковим включенням  робіт з:

  • архітектурно – планувальної організації території селища;
  •  інженерного обладнання території: водопостачання та водовідведення, санітарного  очищення, енергопостачання;

Генеральним планом буде  передбачено гідротехнічні заходи , дощову каналізацію, охорону навколишнього природного середовища.

Окремими розділами  Генерального плану  будуть передбачені:  

  • інженерно – технічні  заходи цивільної оборони на особливий період та на мирний час;
  • пріоритетні заходи щодо забезпечення сталого  функціонування інженерно – транспортної інфраструктури селища ;

Вартість робіт  з розробки Генерального плану населеного пункту    становить  224 тис. грн. та плану зонування території селища 113 тис.грн., що профінансовано у відповідності до  Програми по регулюванню земельних відносин на території Великобичківської селищної ради  на 2016 рік.

В ході роботи  по виготовленню Генерального плану було необхідним замовити  виготовлення топографо-геодезичних та картографічних робіт  на земельні ділянки  загальною площею близько  1300 га  для проектування  перспективи розвитку  населеного пункту на  визначених територіях з подальшим включенням їх в проектні межі селища .

          Виконком Великобичківської селищної ради  погодив  пропозиції, які запропоновано виконавцями Генерального плану (лист № 1-1472 від 23.06.2016р.) стосовно  розміщення  двох гірськолижних комплексів на території  ради.

Генеральний план та План зонування селища  представлено  виконавцями для  загального обговорення та  проведення громадських слухань , після  чого буде подано  на розгляд  містобудівної ради .

              3. Поновлення Грошової оцінки земель селища

Метою поновлення чи проведення нормативної грошової оцінки населеного пункту  є

збільшення надходження до місцевого бюджету . Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується в основному для визначення розміру земельного податку, державного мита при обміні, успадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

За результатами проведених робіт буде поновлено достовірну інформаційну базу для

здійснення повного справляння плати за землю та орендної плати.

Поновлена грошова оцінка розробляється в нових межах селища на площі  1076,2374 га. Виготовлення документації на завершальному етапі – проходить  погодження районними службами.

Загальна вартість робіт становить 54064,06 грн. Договір на виготовлення документації з Грошової оцінки  укладено з  Закарпатською  регіональною філією  ДП «Укрспецзем». Роботи профінансовано у відповідності до  Програми по регулюванню земельних відносин на території Великобичківської селищної ради  на 2016 рік.

Грошова оцінка землі дасть можливість органу місцевого самоврядування, поряд з нормативно-організаційними методами управління розвитком території, реалізувати свої регулятивні повноваження на підставі створення економічних умов і стимулів раціонального використання земель селища, створити необхідні умови для формування фінансово-економічної бази населеного пункту за рахунок справляння плати за землю.

4. Розвиток ринку землі.

Запровадження ринку землі за умови оформлення права власності на землю є вирішальним для успішного формування земельних відносин і сприяє ефективному землекористуванню та проведенню робіт з охорони земель зі сторони землевласників, стабільному надходженню земельного податку до бюджету та розвитку економіки селища у цілому.

Розвиток ринку землі на сучасному етапі передбачає здійснення заходів з використання правових і економічних важелів регулювання ринкових земельних відносин щодо прискорення приватизації земельних ділянок  шляхом передачі з державної до приватної власності  шляхом купівлі-продажу (первинний ринок) і створення умов для вільного обігу земельних ділянок і прав на них (вторинний ринок).

При цьому, законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону»  Верховною Радою України визначений чіткий порядок щодо проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису). Тому, з урахуванням прийнятих змін до Земельного кодексу України селищна рада може отримати одноразовий дохід від продажу земельних ділянок та від продажу  прав на них, який буде направлений на здійснення програм соціально-економічного розвитку та збільшення фінансування соціальної сфери.

5. Виготовлення землевпорядної документації

На землях Великобичківської селищної ради в процесі  проведення   земельної реформи  та після розпаювання  колгоспних земель  мешканці  селища  продовжують працювати на  землі в особистих селянських  та фермерських господарствах.  Близько 200,0 га  земель селища використовуються, як пасовища  для  випасання громадської худоби в весняно – осінній період  в межі адміністративної одиниці селища Великий Бичків , а  в літній період худоба мешканців селища  випасається на  високогірних пасовищах полонини «Оприша» , яка  розташована на відстані 25 км  від межі адміністративної одиниці  селища Великий Бичків.

У 2015 році виготовлено проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок високогірних пасовищ полонини «Оприша» загальною площею 365,4578 га Великобичківському  виробничо-житловому комунальному підприємству у постійне користування для випасання худоби . На 2017 рік заплановано  виготовлення землевпорядної документації щодо посвідчення права постійного користування земельними ділянками  господарських дворів (літніх таборів)  на полонині «Оприша» на загальній площі 3,3036 га .

Виконком Великобичківської селищної ради та Великобичківське  виробничо-житлове комунальне підприємство  вважають за необхідне  виготовити проекти землеустрою, щодо відведення земельних ділянок пасовищ в ур.  Цілина, Гирбулка, Потоки у постійне користування для випасання громадської худоби у весняно – осінній період.

В рамках Програми планується завершити виготовлення документації по посвідченню права  постійного користування  земельною ділянкою для влаштування сміттєзвалища в ур. «Камінець» та передбачити  кошти  для сплати втрат  сільськогосподарського  виробництва, спричинених вилученням  сільськогосподарських угідь  в сумі  86,054 тис.грн.  (документація в стадії завершення) .

Одним з надзвичайно  важливих завдань виконкому  та землевпорядної служби є вирішення питання  надання  земельних ділянок учасникам АТО.

На території Великобичківської селищної ради  є 42  учасники АТО. З заявами  на  отримання земельних ділянок  по різних видах цільового використання  у виконком  звертались майже  всі  учасники АТО .

З метою забезпечення  воїнів – учасників АТО земельними ділянками для індивідуального житлового будівництва виконком Великобичківської селищної ради проводить роботу по розробленню кварталу забудови на території , яка знаходиться в оренді ТОВ «ВГСМ».  Враховуючи згоду ТОВ «ВГСМ» від 30.11.2016 р., та  рішення 15 сесії 7 скликання від 02.12.2016 р. буде проведено поділ земельної ділянки комунальної власності  площею 9,4242га, яка розташована за адресою смт Великий Бичків вул. Промислова, 37, а саме : діл. № 1 -7,4342 га  та діл. № 2 – 1,9900 га. Ділянку № 2 передбачено під  квартал забудови  для учасників АТО.  Також  Великобичківською селищною радою замовлено  розробку детального плану території для  цих потреб. Роботи профінансовано у відповідності до  Програми по регулюванню земельних відносин на території Великобичківської селищної ради  на 2016 рік.

У 2018 році буде необхідно провести зміну цільового призначення земельної ділянки  площею 1,9900 га із земель  промисловості на землі для житлового будівництва  та здійснити поділ цілісної земельної ділянки на земельні ділянки , які будуть  виділятися безпосередньо  учасникам АТО.

5. Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок бюджетного фінансування та коштів юридичних та фізичних осіб.

Витрати на реалізацію Програми складають 200.0 тис. грн. Структура та обсяги витрат наведені в Додатку  до Програми.

6. Механізм забезпечення реалізації програми

Конституцією України визначено, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

 У Програмі визначено основні напрямки проведення земельної реформи у селищі Великий Бичків .

Ними слід вважати:

- землевпорядні роботи з обов'язковим урахуванням не лише соціально-економічних, а й економічних чинників і вимог, а також радикальні зміни у формах, характері та структурі використання земель;

 - створення обліку землі, складання планів земельно-господарського землеустрою, інвентаризації земель та встановлення меж населеного пункту, вжиття заходів щодо забезпечення усунення порушень у сфері земельних відносин тощо.

Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку земельних відносин у селищі і визначити механізми, за допомогою яких можливо в найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів.    

Позитивний ефект від реалізації передбачених заходів буде більшим і настане раніше тільки за умови їх своєчасного виконання, що, в свою чергу, залежить від повного та своєчасного їх фінансування.

Заходи Програми реалізуються шляхом організації робіт і розподілу їх серед виконавців згідно з виділеними коштами місцевого бюджету.

7. Очікувані результати

Удосконалення земельних відносин у селищі спрямоване на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб на набуття і реалізацію права власності на земельні ділянки під контролем органів влади.

Реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи  місцевого самоврядування та усіх землекористувачів.

У цілому по селищу збільшиться надходження коштів до бюджету від сплати земельного податку.

Проведення цих робіт також дасть змогу удосконалити взаємовідносини з бюджетом щодо платежів за землю та сприятиме більш відповідальному і господарському відношенню власників земельних ділянок до їх використання.

Продаж земельних ділянок та отримання одноразового доходу від цього сприятиме прискоренню економічного зростання селища, збільшенню надходжень до бюджету .

Запровадження ринку землі, а саме проведення аукціонів та конкурсів також дає прозорість в отриманні громадянами та юридичними особами земельні ділянки в приватну власність та отримання доходу від продажу земель несільськогосподарського призначення, що в значній мірі може забезпечити прискорити економічне зростання та збільшити надходження до бюджетів всіх рівнів.

 

Заступник селищного голови                                                     О.І.Бурса