Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

«Про затвердження   ставок єдиного податку на 2019 рік  »

У К Р А Ї Н А

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Тридцять перша   сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   22 червня  року  № 953

cмт. Великий Бичків

 

 

«Про затвердження   ставок

єдиного податку на 2019 рік  »

 

 У відповідності до ст.7, ст. 8, ст.10, п.12.3. ст.12, ст. 293, ст. 294, ст. 295, ст. 296 Податкового Кодексу України, за рекомендаціями постійної комісії соціально-економічного розвитку, планування, фінансів, бюджету, керуючись Положенням про єдиний податок, затверджене рішенням 47 сесії 6 скликання Великобичківської селищної ради 30.01.2015 року № 1389, пп. 24 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Великобичківської селищної ради, –

в и р і ш и л а :

1. Встановити ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування.

2.Затвердити  ставки згідно додатку 1.

3.Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, фінансів, бюджету (голова комісії Лета Т.І.).             

 

 

 

 

 

Селишний голова                                                 Й.М.Божук        

 

 

                                                                                     

 

 

                                                                               Додаток 1

                                                                               до рішення 31-ї сесії 7 скли

                                                                              Великобичкіської селищної ради

                                                                               від 22 червня  2018 року № 953

 

 

Ставки єдиного податку.

 

 

 

1.

Для першої групи платників єдиного податку – 10 % розміру мінімальної заробітної плати для платників податку, які здійснюють діяльність  з ремонту побутових виробів  та предметів особистого  вжитку.

10% розміру мінімальної заробітної плати для інших видів діяльності.

2.

Для другої групи платників єдиного податку – 20% розміру мінімальної заробітної плати.


 
3.

Відсоткові ставки єдиного податку для платників єдиного податку для третьої та четвертої  груп встановлюються у розмірах, визначених пунктами  293.3, 293.9  статті 293 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.


 

 

 

 

 

 
Селищний голова                                                             Й.М.Божук

 

                                                                         

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу
 

 

проекту рішення Великобичківської селищної ради
«Про встановлення  ставки  туристичного  збору на території селища Великий Бичків  на 2019 рік»

 

 

          Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення селищної ради  «Про встановлення ставки  туристичного збору на території смт. Великий Бичків на 2019 рік», підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 

          1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

         

Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень селищної ради віднесено питання про встановлення місцевих податків і зборів.

Одним із місцевих зборів є туристичний збір.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення селищної  ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Згідно ст. 268.3.1. Податкового Кодексу України ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати туристичного збору.

 

          2. Цілі регулювання:

-     забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України - встановлення в селищі ставок туристичного збору  в межах, виз­начених Податковим кодексом України, граничних розмірів ставок;

- наповнення дохідної частини селищного бюджету .

 

          3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

         

Проектом рішення  селищної ради  «Про туристичний збір на території смт. Великий Бичків на 2019 рік» пропонується встановити туристичний збір у розмірі 1% до вартості усього періоду проживання (ночівлі) у визначених Положенням місцях за вирахуванням податку на додану вартість.

Справляння збору здійснюються:

а) адміністраціями готелів,  мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 

          4. Механізм розв’язання проблеми

          Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення про туристичний збір.

          Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Великобичківської селищної ради.

 

          Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум сплати туристичного збору до бюджету.

 

          5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі   прийняття запропонованого регуляторного акта

Цілі досягаються ПКУ, оскільки в ньому чітко визначено платники та ставки туристичного збору, база та особливості справляння збору, податкові агенти та порядок його сплати. На  даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог акту фізичними і юридичними особами. Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акту є зміна законодавства щодо питань оподаткування.

 

          6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

          Позитивним наслідком прийняття проекту рішення  є надходження до   селищного бюджету.

 Прийняття рішення дозволить досягти  встановлених цілей  з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

 

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати туристичного збору на території села

Додаткові надходження  до бюджету

Процедура розробки регуляторного акту(витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготуванням регуляторного акту та витрати на оприлюднення проекту рішення

Податкові агенти

Прозорий механізм справляння туристичного збору

Витрати відсутні.

Обов'язки щодо справляння туристичного збору та його
сплата до сільського бюджету

Споживачі

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до селищного бюджету від туристичної галузі

 витрат на проживання (ночівлю) в  місцях, визначених ПКУ

 

          7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

          Термін дії регуляторного акта : на 2019 рік

 

          8. Показники результативності регуляторного акту

          Основними критеріями, за якими оцінюватиметься результативність реалізації акта є:

- розмір надходжень туристичного збору до селищного бюджету;

- кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

          9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

          Базове відстеження результативності регуляторного акту  – січень 2018 року.

          Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                 М.І.Шімон

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Великобичківської  селищної  ради “Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки”

 

   Аналіз регуляторного впливу проекту рішення селищної ради “Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308   “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту”.

 

1. Проблема, яку планується розв’язати.

З прийняттям Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI встановлюється новий податок - податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Відповідно до Податкового кодексу України ставки податку встановлюються селищною радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

2. Цілями регулювання є:

-   отримання додаткового обсягу надходжень до селищного бюджету ;

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення            зазначених цілей.

     Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI введення в дію податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, запропоновані проектом рішення Великобичківської селищної ради “Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки” чітко визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України є максимально прийнятними та економічно обґрунтованими.

4. Механізм розв’язання проблеми.

Проблему наповнення доходної частини селищного бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Великобичківської селищної ради   “Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки”.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Даний проект рішення селищної ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Великобичківської селищної ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі            прийняття запропонованого регуляторного акту.

     Прийняття вищезазначеного рішення селищної ради надає можливість:

- отримати стабільні надходження до селищного бюджету;

- збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

     Позитивними факторами будуть:

- додаткові надходження до селищного бюджету ;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні селищного  бюджету.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до селищного бюджету в залежності від кількості введення в експлуатацію нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню та зміни законодавства.

     Додаткового фінансування введення в дію запропонованого НПА не потребує.

 

Аналіз вигод та витрат проекту рішення.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до селищного бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

Процедура розробки регуляторного акту, збільшення навантажень на працівників державних установ по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності селищної ради

Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

     Термін дії запропонованого регуляторного акту має постійний характер з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства, чи в інших необхідних випадках.

8. Показники результативності регуляторного акту.

    Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

     Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення; повторне - через рік з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження      результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:

- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

 

Головний бухгалтер                                                                    М.Г.Шімон