Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

“Про затвердження  Програми   розвитку земельних відносин на території Великобичківської селищної ради на  2019 рік.»

У К Р А Ї Н А

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Тридцять шоста   сесія  VП скликання

П-ге засідання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 21 грудня 2018 року   № 1082                                                                                            

смт Великий Бичків

 

 

“Про затвердження  Програми  

розвитку земельних відносин

на території Великобичківської

селищної ради на  2019 рік.»

 

 

 

Розглянувши Програму розвитку земельних відносин на території Великобичківської селищної ради на 2019 рік, керуючись ст.26 п.22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Великобичківської  селищної ради,-

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин на території Великобичківської селищної ради на 2019 рік та забезпечити фінансування  в сумі 305,00  тис.грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, благоустрою, комунального обслуговування, земельних відносин та екології (голова комісії Волощук П.П.).

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              Й.М.Божук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням  36-ї  сесії 7-го скликання 

                                                                  Великобичківської селищної  ради 

               № 1082 від 21.12.2018р.

 

 

Програма розвитку земельних відносин

на території Великобичківської селищної ради

на 2019 рік

 

ВСТУП

Земельна реформа є важливою складовою частиною загальнодержавного курсу економічної реформи, здійснюваної в Україні у зв'язку з переходом економіки держави до ринкових відносин.

Основним завданням реформування земельних відносин є:

- здійснення переходу від монополії до різних форм власності на землю;

- забезпечення соціально-справедливого та економічно обґрунтованого перерозподілу земель і створення рівних умов для всіх форм господарювання на землі;

- створення економічного та юридичного механізмів регулювання земельних відносин, що складаються як у процесі, так і в результаті їх реформування, з метою забезпечення раціонального використання й охорони земель;

- розвиток ринкових земельних відносин в селищі Великий Бичків.

Земельні відносини в селищі вимагають розробки прогнозів та програм стратегічного характеру, які базуються на землеохоронній концепції реформування і вдосконалення землекористування.

Основні напрямки Програми розроблені на підставі чинного законодавства України.

Реалізація Програми, як системи взаємопов'язаних організаційних, правових, нормативно-технічних та фінансових заходів має забезпечити продовження в селищі Великий Бичків  земельної реформи, а також створити ефективний механізм регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами.

Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету і залучення коштів підприємств та громадян.

Мета Програми.

 

Мета Програми полягає у проведенні державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.

Земельна реформа в Україні є важливою складовою частиною загальнодержавної економічної реформи, яка здійснюється у зв’язку з переходом  економіки держави до ринкових відносин.

          Проведення земельної реформи пов’язане із зміною форм власності, перерозподілом земель, збільшенням кількості землекористувачів і власників землі, що потребує виконання великої кількості обґрунтувань, технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації і вимагає відповідної законодавчої бази та фінансування.

          Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт по землеустрою, створити автоматизований державний банк даних про власників землі і землекористувачів, напрямки і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб’єктів господарювання на землі за раціональне її використання та своєчасність платежів за землю.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

Зміна меж  населеного пункту, яку проведено у 2017 році (площа в нових межах становить – 1076,2374 га) та виготовлена містобудівна документація  дає можливість  Великобичківській селищній раді передбачити перспективу розвитку селища  до 2036 року .

Генеральний план та План зонування селища спростив процедуру  приватизації земельних ділянок  на території ради .

На підставі  розробленого нового Генерального плану  Великобичківська селищна рада має  можливість  провести  наступне розширення меж населеного пункту .

Поновлена грошова оцінка земель селища,  розроблена з урахуванням площі земель в нових межах, затверджена рішенням 24-ї сесії Великобичківської селищної ради від 14 вересня 2017 року.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується в основному для визначення розміру земельного податку, державного мита при обміні, успадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Застосувати  Нову  грошову оцінку  Великобичківська селищна рада  буде мати можливість  починаючи з 2019 року, що значно збільшить надходження до місцевого бюджету .

Запровадження ринку землі за умови оформлення права власності на землю є вирішальним для успішного формування земельних відносин і сприяє ефективному землекористуванню та проведенню робіт з охорони земель зі сторони землевласників, стабільному надходженню земельного податку до бюджету та розвитку економіки селища у цілому.

Розвиток ринку землі на сучасному етапі передбачає здійснення заходів з використання правових і економічних важелів регулювання ринкових земельних відносин щодо прискорення приватизації земельних ділянок  шляхом передачі з державної до приватної власності  шляхом купівлі-продажу (первинний ринок) і створення умов для вільного обігу земельних ділянок і прав на них (вторинний ринок).

При цьому, законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону»  Верховною Радою України визначений чіткий порядок щодо проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису). Тому, з урахуванням прийнятих змін до Земельного кодексу України селищна рада може отримати одноразовий дохід від продажу земельних ділянок та від продажу  прав на них, який буде направлений на здійснення програм соціально-економічного розвитку та збільшення фінансування соціальної сфери.

Одним з надзвичайно  важливих завдань виконкому  та землевпорядної служби є вирішення питання  надання  земельних ділянок учасникам АТО.

На території Великобичківської селищної ради  є близько 60  учасників АТО. З заявами  на  отримання земельних ділянок  по різних видах цільового використання  у виконком  звертались майже  всі  учасники АТО .

Так, завершено  роботи по  проекту землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Великобичківської с/ради (пл.1,4752 га  за рахунок  земель, що  перебували в оренді  ТОВ ВГСМ ) . На сесії селищної ради 21.12.2018 року документація подається  до затвердження , а також  буде розглядатись рішення  про передачу у власність  земельних ділянок,  з вже присвоєними кадастровими номерами, учасникам АТО для індивідуального житлового будівництва  ;

Наступним напрямом  у роботі  по забезпеченню  воїнів – учасників АТО земельними ділянками є  проведені топографо-геодезичні зйомки  земельної ділянки  площею понад 3,5 га в урочищі  Заячівський – Приют  для подальшого надання  у власність для індивідуального дачного будівництва .  Земельну ділянку  вже зареєстровано в  Державному реєстрі речових прав  , розробляється документація по поділу  земельної ділянки та детальний план  зазначеної території .

Також  подано  на затвердження  землевпорядну документація по посвідченню права  власності на земельні ділянки  для садівництва  в ур. Голеча  для  5  учасників АТО – мешканців нашого селища . По цих землевпорядних документаціях прийнято  накази Управління  Держгеокадастру  в Закарпатській області  про затвердження та передачу у власність .

Роботи по  оформленню землевпорядної документації  виконуються переважно за кошти  місцевого бюджету .

Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок бюджетного фінансування та коштів юридичних та фізичних осіб.

Витрати на реалізацію Програми складають 305.00 тис. грн. Структура та обсяги витрат наведені в Додатку  до Програми.

Механізм забезпечення реалізації програми

Конституцією України визначено, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

 У Програмі визначено основні напрямки проведення земельної реформи у селищі Великий Бичків .

Ними слід вважати:

- землевпорядні роботи з обов'язковим урахуванням не лише соціально-економічних, а й економічних чинників і вимог, а також радикальні зміни у формах, характері та структурі використання земель;

 - створення обліку землі, складання планів земельно-господарського землеустрою, інвентаризації земель та встановлення меж населеного пункту, вжиття заходів щодо забезпечення усунення порушень у сфері земельних відносин тощо.

Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку земельних відносин у селищі і визначити механізми, за допомогою яких можливо в найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів.    

Позитивний ефект від реалізації передбачених заходів буде більшим і настане раніше тільки за умови їх своєчасного виконання, що, в свою чергу, залежить від повного та своєчасного їх фінансування.

Заходи Програми реалізуються шляхом організації робіт і розподілу їх серед виконавців згідно з виділеними коштами місцевого бюджету.

Очікувані результати

Удосконалення земельних відносин у селищі спрямоване на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб на набуття і реалізацію права власності на земельні ділянки під контролем органів влади.

Реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи  місцевого самоврядування та усіх землекористувачів.

У цілому по селищу збільшиться надходження коштів до бюджету від сплати земельного податку.

Проведення цих робіт також дасть змогу удосконалити взаємовідносини з бюджетом щодо платежів за землю та сприятиме більш відповідальному і господарському відношенню власників земельних ділянок до їх використання.

Продаж земельних ділянок та отримання одноразового доходу від цього сприятиме прискоренню економічного зростання селища, збільшенню надходжень до бюджету .

Запровадження ринку землі, а саме проведення аукціонів та конкурсів також дає прозорість в отриманні громадянами та юридичними особами земельні ділянки в приватну власність та отримання доходу від продажу земель несільськогосподарського призначення, що в значній мірі може забезпечити прискорити економічне зростання та збільшити надходження до бюджетів всіх рівнів.

 

Заступник селищного голови                                                     О.І.Бурса

 

 

 

 

Додаток

 до Програми розвитку земельних

                                                                                    відносин  на території Велико-

бичківської селищної  ради

на 2019 роки

 

 

 

Обсяги витрат на проведення заходів Програмою розвитку земельних відносин на території  Великобичківської селищної ради  на 2019 рік

 

 

 

 

 

Показники

Загальна вартість робіт,

тис. грн.

Загальний фонд,

тис. грн.

Виготовлення проектно – вишукувальних робіт та документації з землеустрою

 

180,00

 

 

180,00

 

 

Виготовлення топографо-геодезичних робіт та документації з землеустрою

 

105,00

 

 

105,00

 

 

Проведення експертної грошової оцінки  земельних ділянок , передбачених для викупу.

 

20,00

20,00

Всього

305,00

305,00

 

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                     О.І.Бурса