Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

“Про затвердження  Програми  розвитку фізичної культури і спорту  на 2019 рік.”

 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИШНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Тридцять шоста  сесії   VІI скликання

ІІ- засідання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                            

від   21 грудня   2018  року 1084

    смт. Великий Бичків

 

 

“Про затвердження  Програми  розвитку

фізичної культури і спорту  на 2019 рік.”

 

 

Розглянувши   Програму  розвитку фізичної культури і спорту  на 2019 рік., керуючись ст.26 п.22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Великобичківської  селищної ради,-

 

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Програму   розвитку фізичної культури і спорту  на 2019 рік   в сумі  210 тис.грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, проблем сім»ї та молоді  і соціального захисту населення  (голова комісії – Кравчук М.М.)  та  заступника селищного голови Бурса О.І.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              Й.М.Божук

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Затверджено :

Рішенням  36-ї  сесії

сьомого  скликання

від 21.12.2018 року

№ 1084

 

 

П Р О Г Р А М  А

розвитку фізичної культури і спорту   на 2019 рік                                                                                                                                                                                              

І.Загальні положення.

          Фізична культура – складова частина  загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я,  розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

          Фізична культура є важливим засобом  підвищення соціальної трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво-важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між людьми.

          Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення, досягнень молоді  та людей у певних видах фізичних вправ.

          Соціальна цінність спорту визначається  його дійовим стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення.

ІІ. Основні завдання  і мета Програми.

 • Основними завданнями  у сфері фізичної культури і спорту є постійне підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення;
 • Зміцнення здоров’я громадян селища, підвищення продуктивності  навчання і праці засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту;
 • Сприяння підвищення фізичної підготовки населення всіх вікових категорій, організація змістовного дозвілля, профілактики правопорушень;
 • Розвиток різних видів спорту;
 • Збереження і зміцнення матеріально-технічної бази у галузі фізичної культури і спорту,

ІІІ. Головні напрями реалізації Програми.

1.Фізичне виховання та проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи в навчально-виховній сфері.

-  надавати підтримку учнівським спілкам фізкультурно-спортивної спрямованості для здійснення заходів із розвитку фізичної культури і спорту в загальноосвітніх школах селища;

 • забезпечити проведення в навчальних закладах  системи багатоступеневих спортивно-масових заходів, починаючи з низових ланок ;
 • залучати до занять фізичної культури і спорту дітей-сиріт, дітей інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей;
 • посилити навчання та позакласну фізкультрно-оздоровчу  і спортивну роботу, орієнтовану на створення фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів, різних спортивних секцій;
 • забезпечити запровадження у загальноосвітніх школах та дошкільних закладах системи контролю  за станом фізичного розвитку та здоров’я дітей;

 

2.

 

 • забезпечити  необхідні умови  для проведення щоденних фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми  дошкільних закладах для збереження і зміцнення здоров’я дітей.

2. Масовий спорт  за місцем проживання та

в місцях відпочинку громадян.

 • забезпечити щорічне проведення шкільної спартакіади;
 • забезпечити проведення на базі оздоровчих дитячих таборів, спеціальних змін для дітей, які відзначилися на спортивних змаганнях;
 • надавати практичну допомогу керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності у створення умов для відпочинку і відновлення здоров’я працюючих, проведенні реабілітаційних та професійно-прикладних занять у режимі робочого дня, фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять, у тому числі з туризму;
 • під час складання проектів бюджету передбачити кошти на дольове фінансування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в селищі

3.Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері.

 • сприяти введенню  до штатних розписів суб’єктів господарювання всіх форм власності, посади інструктора з фізичної культури;
 • забезпечити щорічне проведення селищної спартакіади серед трудових колективів, присвячену Дню селища.

4.Підтримка  спортивних команд селища.

 • сприяння в питання транспортування учнів шкіл селища та учасників спортивних команд з футболу та волейболу на спортивно-масові заходи, які будуть проводитися в районі та області в 2019 році;
 • створювати умови по підтримці селищних спортивних команд дівчат з футболу та волейболу.

ІУ Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

  Надати фінансову підтримку   футбольному клубу «Бичків»  та іншим спортивним командам та клубам   в 2019  році в сумі 210 тис.грн, а саме:

- оплата транспортних послуг молодшої групи  дитячої  команди ФК   -    90  тис. грн. 

- оплата транспортних послуг ФК «Бичків» -  90.0 тис.грн.  

- оплата транспортних послуг волейбольної команди – 28 тис.грн.

- оплата транспортних послуг шахового клубу – 2 тис.грн.

У.  Фінансове забезпечення Програми :

5.1.Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до законів України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, Бюджетного Кодексу України за рахунок коштів селищного бюджету,а також коштів з інших джерел не заборонених законодавством України.

5.2.Для забезпечення виконання даної Програми в селищному бюджеті на 2019 рік необхідно передбачити кошти в сумі  210  тис. грн., які не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

 

Заступник  селищного голови                                                    О.І.Бурса