Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

«Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Великобичківської селищної ради на 2019 рік»

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИШНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Тридцять шоста  сесія VІІ  скликання

ІІ- засідання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

           

Від  21  грудня    2018 року  1081

смт. Великий Бичків

 

«Про затвердження Програми

охорони навколишнього природного середовища

Великобичківської селищної ради на 2019 рік»

 

                     Розглянувши Програму охорони навколишнього природного середовища Великобичківської селищної ради на 2019 рік, керуючись ст.26 п.22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Великобичківської  селищної ради,-

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити  Програму охорони навколишнього природного середовища Великобичківської селищної ради на 2019 рік та забезпечити фінансування   в  сумі  25 000,00 грн.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  селищної ради з питань будівництва, благоустрою, комунального обслуговування, земельних відносин та екології (голова комісії Волощук П.П.)

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              Й.М.Божук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

охорони навколишнього природного середовища

Великобичківської селищної ради на 2019 рік.

 

1.Загальні положення.

Програма охорони навколишнього природного середовища Великобичківської селищної ради на 2019 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р; Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. №1147 (із змінами: Пост. КМУ від 21.10.2009р.) та враховуючи - «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» від 04.12.06р. №367.

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на рівні підвідомчій території ради, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу урядування, підприємств, установ, організацій та населення.

 

2. Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населеного пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

 

3. Стан екологічної ситуації на території Великобичківської селищної ради та обґрунтування необхідності реалізації Програми

Екологічна ситуація на території Великобичківської селищної ради, характеризується відносною стабільністю показників - однак багато проблем потребують вирішення, в основному це несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні водні та лісові ресурси селищної ради і здоров'я людей.

Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях та поблизу водоймищ, в зоні житлової забудови - і є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природнсго середдвшца - території ради, є (на даному етапі), організація робіт по вивозу відходів та локалізація стихійних звалищ, а також проведення робіт з озеленення та відновлення зелених насаджень в селищі.

Стан озеленення на території селищної ради потребує подальшого розширення та коригування.                                                                       

Зелені насадження впродовж доріг переважно тополі, липи, клени, горіхи, яблуні висаджені в 60-70 –х роках  ХХ століття, досягли    вікової межі і потребують негайної заміни в зв'язку із тим, що більшість із них фаутні і знаходяться в аварійному стані і загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон:                      

 • паркових насаджень;
 • скверів;
 • фруктових садів.

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови, прибудинкових територій житлових масивів, впродовж доріг та обочин доріг населеного пункту.

 

4. Основні завдання програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території селищної ради, основними завданнями селищної програми  охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики сільської ради є:

 • запобігання забруднення підземних та поверхневих вод;
 • покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів;
 • покращення санітарно-екологічного стану природних джерел;
 • забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою;
 • зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря;
 • охорона і раціональне використання земель;
 • озеленення, благоустрій населеного пункту;
 • збереження природно-заповідного фонду;
 • розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами;
 • екологічна освіта і виховання; підготовка кадрів.

5. Очікувані результати заходів програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

 1. Реалізацію            державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу селищ та навколишньої території.
 2. Досягнення           покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а)впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи(зменшення антропогенного навантаження на природу);

б)впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

 • збереження водного балансу;
 •  відновлення, підтримка в належному стані джерел питної води;
 • забезпеченню належної якості і в.достатній кількості питною водою населення;
 • покращення стану сільських земель шляхом ліквідації стихійних звалищ

ТПВ, запобігання їх утворенню;

 • підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;
 • покращення стану зелених насаджень на території селищної ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території села.

6. Джерела фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального фонду ( надходження коштів від забруднення природного середовища), місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях ради.

Головний розпорядник коштів – Великобичківська селищна рада в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.                                                                           

Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків передбачених в селищному бюджеті на відповідний рік по КФК 0118330 «Інша діяльніст у сфері екології та охорони природних ресурсів  », а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

У ході реалізації Програми можливі коригування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету, результатів конкурсних переможців торгів та державних закупівель, згідно з законодавством.

Основним напрямом фінансування програми є виконання робіт спрямованих реалізацію заходів передбачених додатком №1 до програми, для чого в селищному бюджеті на 2019  рік передбачено  кошти в сумі  – 25 000,0 грн.

7. Термін реалізації заході Програми

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Великобичківської селищної ради передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми.

 

Заступник селищного голови                                                                О.І.Бурса

 

Додаток 1

ЗАХОДИ

Програми охорони навколишнього природного середовища  Великобичківської селищної ради на 2018 р.

 

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Джерело

фінансування

Відповідальні

виконавці

І

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

І.1

Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану річок та потічків та інших водоймищ на території селища.

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

12

Розчищення русла річки Шопурка  дренажних та відвідних каналів

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

1.3

Санітарна очистка прибережних смуг річок та водоймищ

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

1.4

Упорядкування відкритих джерел питної води та ремонт шахтних колодязів

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

2.

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

2.1

Ліквідація лісових та степових пожеж, їх наслідків

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

2.2

Ліквідація наслідків буреломів

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

2.3

Озеленення території

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

2.3.1

Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

2.3.2

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

2.3.3

Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи)

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

2.3.4

Утримання газонів та узбіччя центральної дороги в селищі, а також парків та скверів на території селища:

 1. придбання садово-паркового інвентарю, устаткування та механізмів;

2.фінансування робіт

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

3.

Раціональне використання, зберігання побутових відходів та відходів виробництва

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

3.1.

Будівництво споруд (сміттєзбиральників) для складування побутових відходів на житлових масивах

2019 рік

місцевий

бюджет

Виконком селищної ради

Великобичківське ВЖКП

 

 

Заступник селищного голови                                                              О.І.Бурса