Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

Проект рішення  «Про затвердження ставки Туристичного збору на 2019 рік »

У К Р А Ї Н А

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

_________________  сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

проект

Від  _______________ року  №  

cмт. Великий Бичків

 

 «Про затвердження ставки

Туристичного збору на 2019 рік »

 

 

Відповідно до ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 8 п. 8.3., ст. 10 п. 10.2.3., ст. 12 п. 12.3, ст. 268 Податкового кодексу України, керуючись пп. 24 п. 1 ст. 26 Закону України,  «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про туристичний збір, затверджене рішенням 47 сесії 6 скликання Великобичківської селищної ради 30.01.2015 року № 1393, сесія Великобичківської селищної ради, -

в и р і ш и л а :

1.Затвердити ставку туристичного збору у розмірі 1% від вартості періоду проживання.

2.Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера Шімон М.Г. та комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, фінансів, бюджету (голова комісії Лета Т.І.).             

 

 

                                                                        

Селищний голова                                                               Й.М.Божук

 

 

Аналіз регуляторного впливу
 

 

проекту рішення Великобичківської селищної ради
«Про встановлення  ставки  туристичного  збору на території селища Великий Бичків  на 2019 рік»

 

 

         Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення селищної ради  «Про встановлення ставки  туристичного збору на території смт. Великий Бичків на 2019 рік», підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 

         1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

        

Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень селищної ради віднесено питання про встановлення місцевих податків і зборів.

Одним із місцевих зборів є туристичний збір.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення селищної  ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Згідно ст. 268.3.1. Податкового Кодексу України ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати туристичного збору.

 

         2. Цілі регулювання:

-     забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України - встановлення в селищі ставок туристичного збору  в межах, виз­начених Податковим кодексом України, граничних розмірів ставок;

- наповнення дохідної частини селищного бюджету .

 

         3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

        

Проектом рішення  селищної ради  «Про туристичний збір на території смт. Великий Бичків на 2019 рік» пропонується встановити туристичний збір у розмірі 1% до вартості усього періоду проживання (ночівлі) у визначених Положенням місцях за вирахуванням податку на додану вартість.

Справляння збору здійснюються:

а) адміністраціями готелів,  мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 

         4. Механізм розв’язання проблеми

         Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення про туристичний збір.

         Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Великобичківської селищної ради.

 

         Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум сплати туристичного збору до бюджету.

 

         5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі          прийняття запропонованого регуляторного акта

Цілі досягаються ПКУ, оскільки в ньому чітко визначено платники та ставки туристичного збору, база та особливості справляння збору, податкові агенти та порядок його сплати. На  даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог акту фізичними і юридичними особами. Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акту є зміна законодавства щодо питань оподаткування.

 

         6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

         Позитивним наслідком прийняття проекту рішення  є надходження до   селищного бюджету.

 Прийняття рішення дозволить досягти  встановлених цілей  з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

 

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати туристичного збору на території села

Додаткові надходження  до бюджету

Процедура розробки регуляторного акту(витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготуванням регуляторного акту та витрати на оприлюднення проекту рішення

Податкові агенти

Прозорий механізм справляння туристичного збору

Витрати відсутні.

Обов'язки щодо справляння туристичного збору та його
сплата до сільського бюджету

Споживачі

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до селищного бюджету від туристичної галузі

 витрат на проживання (ночівлю) в  місцях, визначених ПКУ

 

         7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

         Термін дії регуляторного акта : на 2019 рік

 

         8. Показники результативності регуляторного акту

         Основними критеріями, за якими оцінюватиметься результативність реалізації акта є:

- розмір надходжень туристичного збору до селищного бюджету;

- кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

         9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

         Базове відстеження результативності регуляторного акту  – січень 2018 року.

         Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                           М.І.Шімон