Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

Проект рішення «Про затвердження ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2019 рік »

У К Р А Ї Н А

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

______________  сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

проект

Від  ____________   2018 року  №  

cмт. Великий Бичків

 

«Про затвердження ставки

податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 на 2019 рік »

 

Відповідно до ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 7, 8, 10, 12, 14, 266 Податкового кодексу України, пп. 24 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Положенням про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджене рішенням 47 сесії 6 скликання Великобичківської селищної ради 30.01.2015 року № 1381, сесія Великобичківської селищної ради, -

 

в и р і ш и л а :

 

1.Встановити ставку податку за 1 кв. метр об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб згідно з додатком 1.

2. Встановити ставку податку за 1 кв. метр об’єкта нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб згідно з додатком 2.

3. Встановити пільгу зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у відповідності до п. 5 Положення про податок на нерухоме майно, затверджене рішенням 47 сесії 6 скликання Великобичківської селищної ради 30.01.2015 року № 1381, а саме:

- База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку (незалежно від їх кількості) – на 120 кв. метрів;

в) за наявності у власності об'єктів житлової нерухомості різних видів податок нараховується, виходячи з сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної на 225 кв. м.

- База оподаткування об’єкта нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:

а) на господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, літні кухні, вбиральні, погреби, навіси – на 50 кв. м.

4. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Шімон М.Г. та комісію з питань соціально–економічного розвитку, планування, фінансів, бюджету (голова комісії – Лета Т.І.).                                     

 

                                                                        

 

 

Селищний голова                                                                 Й.М.Божук

 

 

                                                                                 Додаток 1

                                                                                          

                    до рішення ___________ скл.

Великобичкіської селищної ради

                                                                            від  _____________ року №  

 

Розміри ставок податку  на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки,  для об’єктів житлової нерухомості

 

Типии  об’єктів  житлової  нерухомості

Ставка податку, відсотки

1.

Житловий будинок–будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу –житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

0,3

2.

Квартира   -  ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,3

3.

Прибудова  до  житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0,1

4.

Котедж - одно-, півтора поверховий будинок невеликої  житлової  площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною  ділянкою

0,4

5.

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах –ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,2

6.

Садові будинки - будинки для літнього (сезонного) використання, які  в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не  відповідають нормативам, установленим для  житлових будинків

0,2

7.

Дачні будинки–житлові будинки для використання протягом року з метою поза міського відпочинку

0,2


 

 

                                                                               Додаток 2

                                                                               до рішення _____________.

                                                                         Великобичкіської селищної ради

                                                                          від ___________________

 

Розміри ставок  податку  на нерухоме  майно, відмінне  від  земельної ділянки,  для об’єктів  нежитлової  нерухомості

Типии об’єктів нежитлової нерухомості

 

Ставка податку, відсотки

 

1.
Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

0,8

2.
Будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування,   будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,8

3.
Будівлі торговельні - торгові центри, магазини,  станції технічного обслуговування автомобілів, склади - магазини

0,8

4.
Магазини, загальною площею  до 150 кв. метрів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі

0,5

5.
Гаражі - гаражі та криті автомобільні стоянки

0,2

6.

Господарські (присадибні) будівлі, допоміжні (нежитлові) приміщення.

0,1

7.
Інші будівлі

 1,0


 

 


 

 

 

 

 

АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Великобичківської  селищної  ради “Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки”

 

   Аналіз регуляторного впливу проекту рішення селищної ради “Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308   “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту”.

 

1. Проблема, яку планується розв’язати.

З прийняттям Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI встановлюється новий податок - податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Відповідно до Податкового кодексу України ставки податку встановлюються селищною радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

2. Цілями регулювання є:

-   отримання додаткового обсягу надходжень до селищного бюджету ;

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення            зазначених цілей.

     Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI введення в дію податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, запропоновані проектом рішення Великобичківської селищної ради “Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки” чітко визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України є максимально прийнятними та економічно обґрунтованими.

4. Механізм розв’язання проблеми.

Проблему наповнення доходної частини селищного бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Великобичківської селищної ради   “Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки”.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Даний проект рішення селищної ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Великобичківської селищної ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі            прийняття запропонованого регуляторного акту.

     Прийняття вищезазначеного рішення селищної ради надає можливість:

- отримати стабільні надходження до селищного бюджету;

- збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

     Позитивними факторами будуть:

- додаткові надходження до селищного бюджету ;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні селищного  бюджету.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до селищного бюджету в залежності від кількості введення в експлуатацію нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню та зміни законодавства.

     Додаткового фінансування введення в дію запропонованого НПА не потребує.

 

Аналіз вигод та витрат проекту рішення.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до селищного бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

Процедура розробки регуляторного акту, збільшення навантажень на працівників державних установ по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності селищної ради

Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

     Термін дії запропонованого регуляторного акту має постійний характер з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства, чи в інших необхідних випадках.

8. Показники результативності регуляторного акту.

    Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

     Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення; повторне - через рік з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження      результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:

- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

 

Головний бухгалтер                                                              М.Г.Шімон