Великобичківська громада

Рахівського район, Закарпатської область

Звіт про виконання бюджету за 2018 рік

Звіт про виконання бюджету за 2018 рік         
Загальний фонд        
                               
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період  Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки за вказаний період Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстрованні фінансові зобов`язання  Залишки асигнувань на вказаний період Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) Залишки плану на рік відносно касових Залишки плану на період відносно касових % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7,31E+09 Бюджет смт Великий Бичкiв                            
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 3146000,00 3540000,00 3540000,00 3523264,75 0,00 3523264,75 0,00 0,00 16735,25 16735,25 99,53 16735,25 16735,25 99,53
2000 Поточні видатки 3146000,00 3540000,00 3540000,00 3523264,75 0,00 3523264,75 0,00 0,00 16735,25 16735,25 99,53 16735,25 16735,25 99,53
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2830400,00 3207400,00 3207400,00 3203724,64 0,00 3203724,64 0,00 0,00 3675,36 3675,36 99,89 3675,36 3675,36 99,89
2110 Оплата праці 2320000,00 2631000,00 2631000,00 2627859,33 0,00 2627859,33 0,00 0,00 3140,67 3140,67 99,88 3140,67 3140,67 99,88
2111 Заробітна плата 2320000,00 2631000,00 2631000,00 2627859,33 0,00 2627859,33 0,00 0,00 3140,67 3140,67 99,88 3140,67 3140,67 99,88
2120 Нарахування на оплату праці 510400,00 576400,00 576400,00 575865,31 0,00 575865,31 0,00 0,00 534,69 534,69 99,91 534,69 534,69 99,91
2200 Використання товарів і послуг 314000,00 331000,00 331000,00 319195,11 0,00 319195,11 0,00 0,00 11804,89 11804,89 96,43 11804,89 11804,89 96,43
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 126000,00 144000,00 144000,00 140620,12 0,00 140620,12 0,00 0,00 3379,88 3379,88 97,65 3379,88 3379,88 97,65
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 80000,00 76620,00 76620,00 76263,67 0,00 76263,67 0,00 0,00 356,33 356,33 99,53 356,33 356,33 99,53
2250 Видатки на відрядження 8000,00 8000,00 8000,00 1455,07 0,00 1455,07 0,00 0,00 6544,93 6544,93 18,19 6544,93 6544,93 18,19
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 100000,00 100000,00 100000,00 98476,25 0,00 98476,25 0,00 0,00 1523,75 1523,75 98,48 1523,75 1523,75 98,48
2273 Оплата електроенергії 70000,00 70000,00 70000,00 69944,25 0,00 69944,25 0,00 0,00 55,75 55,75 99,92 55,75 55,75 99,92
2275 Оплата інших енергоносіїв 30000,00 30000,00 30000,00 28532,00 0,00 28532,00 0,00 0,00 1468,00 1468,00 95,11 1468,00 1468,00 95,11
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 2380,00 2380,00 2380,00 0,00 2380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 2380,00 2380,00 2380,00 0,00 2380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2800 Інші поточні видатки 1600,00 1600,00 1600,00 345,00 0,00 345,00 0,00 0,00 1255,00 1255,00 21,56 1255,00 1255,00 21,56
1010 Надання дошкільної освіти 5342288,00 5502018,00 5502018,00 5448824,38 0,00 5448824,38 0,00 0,00 53193,62 53193,62 99,03 53193,62 53193,62 99,03
2000 Поточні видатки 5342288,00 5502018,00 5502018,00 5448824,38 0,00 5448824,38 0,00 0,00 53193,62 53193,62 99,03 53193,62 53193,62 99,03
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 4520100,00 4617280,00 4617280,00 4585811,83 0,00 4585811,83 0,00 0,00 31468,17 31468,17 99,32 31468,17 31468,17 99,32
2110 Оплата праці 3705000,00 3763080,00 3763080,00 3740165,08 0,00 3740165,08 0,00 0,00 22914,92 22914,92 99,39 22914,92 22914,92 99,39
2111 Заробітна плата 3705000,00 3763080,00 3763080,00 3740165,08 0,00 3740165,08 0,00 0,00 22914,92 22914,92 99,39 22914,92 22914,92 99,39
2120 Нарахування на оплату праці 815100,00 854200,00 854200,00 845646,75 0,00 845646,75 0,00 0,00 8553,25 8553,25 99,00 8553,25 8553,25 99,00
2200 Використання товарів і послуг 822188,00 884738,00 884738,00 863012,55 0,00 863012,55 0,00 0,00 21725,45 21725,45 97,54 21725,45 21725,45 97,54
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 190188,00 267538,00 267538,00 260537,44 0,00 260537,44 0,00 0,00 7000,56 7000,56 97,38 7000,56 7000,56 97,38
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2230 Продукти харчування 180000,00 192900,00 192900,00 179295,00 0,00 179295,00 0,00 0,00 13605,00 13605,00 92,95 13605,00 13605,00 92,95
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 60000,00 70200,00 70200,00 70095,76 0,00 70095,76 0,00 0,00 104,24 104,24 99,85 104,24 104,24 99,85
2250 Видатки на відрядження 0,00 10000,00 10000,00 9018,43 0,00 9018,43 0,00 0,00 981,57 981,57 90,18 981,57 981,57 90,18
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 382000,00 334100,00 334100,00 334065,92 0,00 334065,92 0,00 0,00 34,08 34,08 99,99 34,08 34,08 99,99
2273 Оплата електроенергії 340000,00 292100,00 292100,00 292065,92 0,00 292065,92 0,00 0,00 34,08 34,08 99,99 34,08 34,08 99,99
2275 Оплата інших енергоносіїв 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 0,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 250000,00 276000,00 276000,00 273600,00 0,00 273600,00 0,00 0,00 2400,00 2400,00 99,13 2400,00 2400,00 99,13
2000 Поточні видатки 250000,00 276000,00 276000,00 273600,00 0,00 273600,00 0,00 0,00 2400,00 2400,00 99,13 2400,00 2400,00 99,13
2700 Соціальне забезпечення 250000,00 276000,00 276000,00 273600,00 0,00 273600,00 0,00 0,00 2400,00 2400,00 99,13 2400,00 2400,00 99,13
2730 Інші виплати населенню 250000,00 276000,00 276000,00 273600,00 0,00 273600,00 0,00 0,00 2400,00 2400,00 99,13 2400,00 2400,00 99,13
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1314234,00 1199904,00 1199904,00 1196120,18 0,00 1196120,18 0,00 0,00 3783,82 3783,82 99,68 3783,82 3783,82 99,68
2000 Поточні видатки 1314234,00 1199904,00 1199904,00 1196120,18 0,00 1196120,18 0,00 0,00 3783,82 3783,82 99,68 3783,82 3783,82 99,68
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1127280,00 985150,00 985150,00 985139,68 0,00 985139,68 0,00 0,00 10,32 10,32 100,00 10,32 10,32 100,00
2110 Оплата праці 924000,00 802920,00 802920,00 802918,20 0,00 802918,20 0,00 0,00 1,80 1,80 100,00 1,80 1,80 100,00
2111 Заробітна плата 924000,00 802920,00 802920,00 802918,20 0,00 802918,20 0,00 0,00 1,80 1,80 100,00 1,80 1,80 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 203280,00 182230,00 182230,00 182221,48 0,00 182221,48 0,00 0,00 8,52 8,52 100,00 8,52 8,52 100,00
2200 Використання товарів і послуг 186954,00 214754,00 214754,00 210980,50 0,00 210980,50 0,00 0,00 3773,50 3773,50 98,24 3773,50 3773,50 98,24
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 69000,00 138000,00 138000,00 137698,00 0,00 137698,00 0,00 0,00 302,00 302,00 99,78 302,00 302,00 99,78
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 45954,00 11754,00 11754,00 11438,50 0,00 11438,50 0,00 0,00 315,50 315,50 97,32 315,50 315,50 97,32
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 72000,00 65000,00 65000,00 61844,00 0,00 61844,00 0,00 0,00 3156,00 3156,00 95,14 3156,00 3156,00 95,14
2273 Оплата електроенергії 36000,00 29000,00 29000,00 29000,00 0,00 29000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 36000,00 36000,00 36000,00 32844,00 0,00 32844,00 0,00 0,00 3156,00 3156,00 91,23 3156,00 3156,00 91,23
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 240000,00 224600,00 224600,00 220300,00 0,00 220300,00 0,00 0,00 4300,00 4300,00 98,09 4300,00 4300,00 98,09
2000 Поточні видатки 240000,00 224600,00 224600,00 220300,00 0,00 220300,00 0,00 0,00 4300,00 4300,00 98,09 4300,00 4300,00 98,09
2200 Використання товарів і послуг 240000,00 224600,00 224600,00 220300,00 0,00 220300,00 0,00 0,00 4300,00 4300,00 98,09 4300,00 4300,00 98,09
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 92000,00 63650,00 63650,00 59350,00 0,00 59350,00 0,00 0,00 4300,00 4300,00 93,24 4300,00 4300,00 93,24
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 145000,00 155950,00 155950,00 155950,00 0,00 155950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 3000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 170000,00 209000,00 209000,00 207868,00 0,00 207868,00 0,00 0,00 1132,00 1132,00 99,46 1132,00 1132,00 99,46
2000 Поточні видатки 170000,00 209000,00 209000,00 207868,00 0,00 207868,00 0,00 0,00 1132,00 1132,00 99,46 1132,00 1132,00 99,46
2200 Використання товарів і послуг 170000,00 209000,00 209000,00 207868,00 0,00 207868,00 0,00 0,00 1132,00 1132,00 99,46 1132,00 1132,00 99,46
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 39000,00 39000,00 37880,00 0,00 37880,00 0,00 0,00 1120,00 1120,00 97,13 1120,00 1120,00 97,13
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 170000,00 170000,00 170000,00 169988,00 0,00 169988,00 0,00 0,00 12,00 12,00 99,99 12,00 12,00 99,99
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 240000,00 300891,00 300891,00 300891,00 0,00 300891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2000 Поточні видатки 240000,00 300891,00 300891,00 300891,00 0,00 300891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2200 Використання товарів і послуг 240000,00 300891,00 300891,00 300891,00 0,00 300891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 240000,00 300891,00 300891,00 300891,00 0,00 300891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
6014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 120000,00 165000,00 165000,00 164089,37 0,00 164089,37 0,00 0,00 910,63 910,63 99,45 910,63 910,63 99,45
2000 Поточні видатки 120000,00 165000,00 165000,00 164089,37 0,00 164089,37 0,00 0,00 910,63 910,63 99,45 910,63 910,63 99,45
2200 Використання товарів і послуг 120000,00 165000,00 165000,00 164089,37 0,00 164089,37 0,00 0,00 910,63 910,63 99,45 910,63 910,63 99,45
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 120000,00 165000,00 165000,00 164089,37 0,00 164089,37 0,00 0,00 910,63 910,63 99,45 910,63 910,63 99,45
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1800000,00 2156000,00 2156000,00 2055060,16 0,00 2055060,16 0,00 0,00 100939,84 100939,84 95,32 100939,84 100939,84 95,32
2000 Поточні видатки 1800000,00 2156000,00 2156000,00 2055060,16 0,00 2055060,16 0,00 0,00 100939,84 100939,84 95,32 100939,84 100939,84 95,32
2200 Використання товарів і послуг 1800000,00 2156000,00 2156000,00 2055060,16 0,00 2055060,16 0,00 0,00 100939,84 100939,84 95,32 100939,84 100939,84 95,32
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1190000,00 1530000,00 1530000,00 1429060,16 0,00 1429060,16 0,00 0,00 100939,84 100939,84 93,40 100939,84 100939,84 93,40
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 600000,00 616000,00 616000,00 616000,00 0,00 616000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2273 Оплата електроенергії 600000,00 616000,00 616000,00 616000,00 0,00 616000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
7110 Реалізація програм в галузі сільського господарства 0,00 20000,00 20000,00 17200,00 0,00 17200,00 0,00 0,00 2800,00 2800,00 86,00 2800,00 2800,00 86,00
2000 Поточні видатки 0,00 20000,00 20000,00 17200,00 0,00 17200,00 0,00 0,00 2800,00 2800,00 86,00 2800,00 2800,00 86,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 20000,00 20000,00 17200,00 0,00 17200,00 0,00 0,00 2800,00 2800,00 86,00 2800,00 2800,00 86,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 20000,00 20000,00 17200,00 0,00 17200,00 0,00 0,00 2800,00 2800,00 86,00 2800,00 2800,00 86,00
7130 Здійснення заходів із землеустрою 310000,00 190000,00 190000,00 176000,00 0,00 176000,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 92,63 14000,00 14000,00 92,63
2000 Поточні видатки 310000,00 190000,00 190000,00 176000,00 0,00 176000,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 92,63 14000,00 14000,00 92,63
2200 Використання товарів і послуг 310000,00 190000,00 190000,00 176000,00 0,00 176000,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 92,63 14000,00 14000,00 92,63
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 66000,00 66000,00 66000,00 0,00 66000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 310000,00 124000,00 124000,00 110000,00 0,00 110000,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 88,71 14000,00 14000,00 88,71
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 310000,00 124000,00 124000,00 110000,00 0,00 110000,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 88,71 14000,00 14000,00 88,71
7442 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 100000,00 420000,00 420000,00 419999,00 0,00 419999,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00
2000 Поточні видатки 100000,00 420000,00 420000,00 419999,00 0,00 419999,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00
2200 Використання товарів і послуг 100000,00 419999,00 419999,00 419999,00 0,00 419999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 100000,00 419999,00 419999,00 419999,00 0,00 419999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 Поточні видатки 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 Поточні видатки 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 200000,00 200000,00 198675,69 0,00 198675,69 0,00 0,00 1324,31 1324,31 99,34 1324,31 1324,31 99,34
2000 Поточні видатки 0,00 200000,00 200000,00 198675,69 0,00 198675,69 0,00 0,00 1324,31 1324,31 99,34 1324,31 1324,31 99,34
2600 Поточні трансферти 0,00 200000,00 200000,00 198675,69 0,00 198675,69 0,00 0,00 1324,31 1324,31 99,34 1324,31 1324,31 99,34
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 200000,00 200000,00 198675,69 0,00 198675,69 0,00 0,00 1324,31 1324,31 99,34 1324,31 1324,31 99,34
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2000 Поточні видатки 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2600 Поточні трансферти 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
Всього по бюджету   13082522,00 14413413,00 14413413,00 14211892,53 0,00 14211892,53 0,00 0,00 201520,47 201520,47 98,60 201520,47 201520,47 98,60
2000 Поточні видатки 13082522,00 14413413,00 14413413,00 14211892,53 0,00 14211892,53 0,00 0,00 201520,47 201520,47 98,60 201520,47 201520,47 98,60
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 8477780,00 8809830,00 8809830,00 8774676,15 0,00 8774676,15 0,00 0,00 35153,85 35153,85 99,60 35153,85 35153,85 99,60
2110 Оплата праці 6949000,00 7197000,00 7197000,00 7170942,61 0,00 7170942,61 0,00 0,00 26057,39 26057,39 99,64 26057,39 26057,39 99,64
2111 Заробітна плата 6949000,00 7197000,00 7197000,00 7170942,61 0,00 7170942,61 0,00 0,00 26057,39 26057,39 99,64 26057,39 26057,39 99,64
2120 Нарахування на оплату праці 1528780,00 1612830,00 1612830,00 1603733,54 0,00 1603733,54 0,00 0,00 9096,46 9096,46 99,44 9096,46 9096,46 99,44
2200 Використання товарів і послуг 4353142,00 5095982,00 5095982,00 4937395,69 0,00 4937395,69 0,00 0,00 158586,31 158586,31 96,89 158586,31 158586,31 96,89
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 517188,00 662188,00 662188,00 646085,56 0,00 646085,56 0,00 0,00 16102,44 16102,44 97,57 16102,44 16102,44 97,57
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2230 Продукти харчування 180000,00 192900,00 192900,00 179295,00 0,00 179295,00 0,00 0,00 13605,00 13605,00 92,95 13605,00 13605,00 92,95
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2170954,00 2966414,00 2966414,00 2863775,46 0,00 2863775,46 0,00 0,00 102638,54 102638,54 96,54 102638,54 102638,54 96,54
2250 Видатки на відрядження 8000,00 18000,00 18000,00 10473,50 0,00 10473,50 0,00 0,00 7526,50 7526,50 58,19 7526,50 7526,50 58,19
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1154000,00 1115100,00 1115100,00 1110386,17 0,00 1110386,17 0,00 0,00 4713,83 4713,83 99,58 4713,83 4713,83 99,58
2273 Оплата електроенергії 1046000,00 1007100,00 1007100,00 1007010,17 0,00 1007010,17 0,00 0,00 89,83 89,83 99,99 89,83 89,83 99,99
2275 Оплата інших енергоносіїв 108000,00 108000,00 108000,00 103376,00 0,00 103376,00 0,00 0,00 4624,00 4624,00 95,72 4624,00 4624,00 95,72
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 313000,00 131380,00 131380,00 117380,00 0,00 117380,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 89,34 14000,00 14000,00 89,34
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 310000,00 124000,00 124000,00 110000,00 0,00 110000,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 88,71 14000,00 14000,00 88,71
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3000,00 7380,00 7380,00 7380,00 0,00 7380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2600 Поточні трансферти 0,00 210000,00 210000,00 208675,69 0,00 208675,69 0,00 0,00 1324,31 1324,31 99,37 1324,31 1324,31 99,37
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 210000,00 210000,00 208675,69 0,00 208675,69 0,00 0,00 1324,31 1324,31 99,37 1324,31 1324,31 99,37
2700 Соціальне забезпечення 250000,00 296000,00 296000,00 290800,00 0,00 290800,00 0,00 0,00 5200,00 5200,00 98,24 5200,00 5200,00 98,24
2730 Інші виплати населенню 250000,00 296000,00 296000,00 290800,00 0,00 290800,00 0,00 0,00 5200,00 5200,00 98,24 5200,00 5200,00 98,24
2800 Інші поточні видатки 1600,00 1601,00 1601,00 345,00 0,00 345,00 0,00 0,00 1256,00 1256,00 21,55 1256,00 1256,00 21,55
                               
                               
    Головний бухгалтер              М.Г.Шімон         

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь