Великобичківська громада

Рахівського район, Закарпатської область

Звіт про виконання бюджету за 2018 рік (спец. фонд)

Звіт про виконання бюджету  за 2018 рік         
Спеціальний фонд (разом)        
                               
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період  Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки за вказаний період Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстрованні фінансові зобов`язання  Залишки асигнувань на вказаний період Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) Залишки плану на рік відносно касових Залишки плану на період відносно касових % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7,31E+09 Бюджет смт Великий Бичкiв                            
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 17000,00 95000,00 95000,00 68100,00 0,00 68100,00 0,00 0,00 26900,00 26900,00 71,68 26900,00 26900,00 71,68
3000 Капітальні видатки 17000,00 95000,00 95000,00 68100,00 0,00 68100,00 0,00 0,00 26900,00 26900,00 71,68 26900,00 26900,00 71,68
3100 Придбання основного капіталу 17000,00 95000,00 95000,00 68100,00 0,00 68100,00 0,00 0,00 26900,00 26900,00 71,68 26900,00 26900,00 71,68
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 17000,00 95000,00 95000,00 68100,00 0,00 68100,00 0,00 0,00 26900,00 26900,00 71,68 26900,00 26900,00 71,68
1010 Надання дошкільної освіти 376000,00 351332,15 351332,15 55840,00 0,00 351172,15 0,00 0,00 295492,15 295492,15 15,89 160,00 160,00 99,95
2000 Поточні видатки 320000,00 295332,15 295332,15 0,00 0,00 295332,15 0,00 0,00 295332,15 295332,15 0,00 0,00 0,00 100,00
2200 Використання товарів і послуг 320000,00 295332,15 295332,15 0,00 0,00 295332,15 0,00 0,00 295332,15 295332,15 0,00 0,00 0,00 100,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 6600,00 6600,00 0,00 0,00 6600,00 0,00 0,00 6600,00 6600,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2230 Продукти харчування 320000,00 288732,15 288732,15 0,00 0,00 288732,15 0,00 0,00 288732,15 288732,15 0,00 0,00 0,00 100,00
3000 Капітальні видатки 56000,00 56000,00 56000,00 55840,00 0,00 55840,00 0,00 0,00 160,00 160,00 99,71 160,00 160,00 99,71
3100 Придбання основного капіталу 56000,00 56000,00 56000,00 55840,00 0,00 55840,00 0,00 0,00 160,00 160,00 99,71 160,00 160,00 99,71
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 56000,00 56000,00 56000,00 55840,00 0,00 55840,00 0,00 0,00 160,00 160,00 99,71 160,00 160,00 99,71
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 77000,00 272000,00 272000,00 69577,10 0,00 69577,10 0,00 0,00 202422,90 202422,90 25,58 202422,90 202422,90 25,58
3000 Капітальні видатки 77000,00 272000,00 272000,00 69577,10 0,00 69577,10 0,00 0,00 202422,90 202422,90 25,58 202422,90 202422,90 25,58
3100 Придбання основного капіталу 77000,00 272000,00 272000,00 69577,10 0,00 69577,10 0,00 0,00 202422,90 202422,90 25,58 202422,90 202422,90 25,58
3140 Реконструкція та реставрація 77000,00 272000,00 272000,00 69577,10 0,00 69577,10 0,00 0,00 202422,90 202422,90 25,58 202422,90 202422,90 25,58
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 77000,00 272000,00 272000,00 69577,10 0,00 69577,10 0,00 0,00 202422,90 202422,90 25,58 202422,90 202422,90 25,58
6030 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 76336,00 76336,00 58177,59 0,00 58177,59 0,00 0,00 18158,41 18158,41 76,21 18158,41 18158,41 76,21
3000 Капітальні видатки 0,00 76336,00 76336,00 58177,59 0,00 58177,59 0,00 0,00 18158,41 18158,41 76,21 18158,41 18158,41 76,21
3100 Придбання основного капіталу 0,00 76336,00 76336,00 58177,59 0,00 58177,59 0,00 0,00 18158,41 18158,41 76,21 18158,41 18158,41 76,21
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 14300,00 14300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14300,00 14300,00 0,00 14300,00 14300,00 0,00
3140 Реконструкція та реставрація 0,00 62036,00 62036,00 58177,59 0,00 58177,59 0,00 0,00 3858,41 3858,41 93,78 3858,41 3858,41 93,78
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0,00 62036,00 62036,00 58177,59 0,00 58177,59 0,00 0,00 3858,41 3858,41 93,78 3858,41 3858,41 93,78
7130 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 10000,00 10000,00 5809,24 0,00 5809,24 0,00 0,00 4190,76 4190,76 58,09 4190,76 4190,76 58,09
2000 Поточні видатки 0,00 10000,00 10000,00 5809,24 0,00 5809,24 0,00 0,00 4190,76 4190,76 58,09 4190,76 4190,76 58,09
2200 Використання товарів і послуг 0,00 10000,00 10000,00 5809,24 0,00 5809,24 0,00 0,00 4190,76 4190,76 58,09 4190,76 4190,76 58,09
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 10000,00 10000,00 5809,24 0,00 5809,24 0,00 0,00 4190,76 4190,76 58,09 4190,76 4190,76 58,09
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 10000,00 10000,00 5809,24 0,00 5809,24 0,00 0,00 4190,76 4190,76 58,09 4190,76 4190,76 58,09
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 0,00 354000,00 354000,00 254640,04 0,00 254640,04 0,00 0,00 99359,96 99359,96 71,93 99359,96 99359,96 71,93
3000 Капітальні видатки 0,00 354000,00 354000,00 254640,04 0,00 254640,04 0,00 0,00 99359,96 99359,96 71,93 99359,96 99359,96 71,93
3100 Придбання основного капіталу 0,00 354000,00 354000,00 254640,04 0,00 254640,04 0,00 0,00 99359,96 99359,96 71,93 99359,96 99359,96 71,93
3140 Реконструкція та реставрація 0,00 354000,00 354000,00 254640,04 0,00 254640,04 0,00 0,00 99359,96 99359,96 71,93 99359,96 99359,96 71,93
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0,00 354000,00 354000,00 254640,04 0,00 254640,04 0,00 0,00 99359,96 99359,96 71,93 99359,96 99359,96 71,93
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00 964123,00 964123,00 444850,68 0,00 444850,68 0,00 0,00 519272,32 519272,32 46,14 519272,32 519272,32 46,14
3000 Капітальні видатки 0,00 964123,00 964123,00 444850,68 0,00 444850,68 0,00 0,00 519272,32 519272,32 46,14 519272,32 519272,32 46,14
3100 Придбання основного капіталу 0,00 964123,00 964123,00 444850,68 0,00 444850,68 0,00 0,00 519272,32 519272,32 46,14 519272,32 519272,32 46,14
3140 Реконструкція та реставрація 0,00 964123,00 964123,00 444850,68 0,00 444850,68 0,00 0,00 519272,32 519272,32 46,14 519272,32 519272,32 46,14
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0,00 964123,00 964123,00 444850,68 0,00 444850,68 0,00 0,00 519272,32 519272,32 46,14 519272,32 519272,32 46,14
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 0,00 220378,00 220378,00 217793,00 0,00 217793,00 0,00 0,00 2585,00 2585,00 98,83 2585,00 2585,00 98,83
3000 Капітальні видатки 0,00 220378,00 220378,00 217793,00 0,00 217793,00 0,00 0,00 2585,00 2585,00 98,83 2585,00 2585,00 98,83
3100 Придбання основного капіталу 0,00 220378,00 220378,00 217793,00 0,00 217793,00 0,00 0,00 2585,00 2585,00 98,83 2585,00 2585,00 98,83
3140 Реконструкція та реставрація 0,00 220378,00 220378,00 217793,00 0,00 217793,00 0,00 0,00 2585,00 2585,00 98,83 2585,00 2585,00 98,83
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0,00 220378,00 220378,00 217793,00 0,00 217793,00 0,00 0,00 2585,00 2585,00 98,83 2585,00 2585,00 98,83
7442 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 0,00 22491,00 22491,00 22488,84 0,00 22488,84 0,00 0,00 2,16 2,16 99,99 2,16 2,16 99,99
3000 Капітальні видатки 0,00 22491,00 22491,00 22488,84 0,00 22488,84 0,00 0,00 2,16 2,16 99,99 2,16 2,16 99,99
3100 Придбання основного капіталу 0,00 22491,00 22491,00 22488,84 0,00 22488,84 0,00 0,00 2,16 2,16 99,99 2,16 2,16 99,99
3130 Капітальний ремонт 0,00 22491,00 22491,00 22488,84 0,00 22488,84 0,00 0,00 2,16 2,16 99,99 2,16 2,16 99,99
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 22491,00 22491,00 22488,84 0,00 22488,84 0,00 0,00 2,16 2,16 99,99 2,16 2,16 99,99
7670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 512249,00 512249,00 512249,00 0,00 512249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3000 Капітальні видатки 0,00 512249,00 512249,00 512249,00 0,00 512249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3200 Капітальні трансферти 0,00 512249,00 512249,00 512249,00 0,00 512249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 512249,00 512249,00 512249,00 0,00 512249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00 18742,00 18742,00 18737,20 0,00 18737,20 0,00 0,00 4,80 4,80 99,97 4,80 4,80 99,97
2000 Поточні видатки 0,00 2359,00 2359,00 2359,00 0,00 2359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2200 Використання товарів і послуг 0,00 2359,00 2359,00 2359,00 0,00 2359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 2359,00 2359,00 2359,00 0,00 2359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3000 Капітальні видатки 0,00 16383,00 16383,00 16378,20 0,00 16378,20 0,00 0,00 4,80 4,80 99,97 4,80 4,80 99,97
3100 Придбання основного капіталу 0,00 16383,00 16383,00 16378,20 0,00 16378,20 0,00 0,00 4,80 4,80 99,97 4,80 4,80 99,97
3140 Реконструкція та реставрація 0,00 16383,00 16383,00 16378,20 0,00 16378,20 0,00 0,00 4,80 4,80 99,97 4,80 4,80 99,97
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0,00 16383,00 16383,00 16378,20 0,00 16378,20 0,00 0,00 4,80 4,80 99,97 4,80 4,80 99,97
8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 10000,00 25187,00 25187,00 24199,21 0,00 24199,21 0,00 0,00 987,79 987,79 96,08 987,79 987,79 96,08
2000 Поточні видатки 10000,00 25187,00 25187,00 24199,21 0,00 24199,21 0,00 0,00 987,79 987,79 96,08 987,79 987,79 96,08
2200 Використання товарів і послуг 10000,00 25187,00 25187,00 24199,21 0,00 24199,21 0,00 0,00 987,79 987,79 96,08 987,79 987,79 96,08
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10000,00 25187,00 25187,00 24199,21 0,00 24199,21 0,00 0,00 987,79 987,79 96,08 987,79 987,79 96,08
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 165712,00 165712,00 164658,00 0,00 164658,00 0,00 0,00 1054,00 1054,00 99,36 1054,00 1054,00 99,36
3000 Капітальні видатки 0,00 165712,00 165712,00 164658,00 0,00 164658,00 0,00 0,00 1054,00 1054,00 99,36 1054,00 1054,00 99,36
3200 Капітальні трансферти 0,00 165712,00 165712,00 164658,00 0,00 164658,00 0,00 0,00 1054,00 1054,00 99,36 1054,00 1054,00 99,36
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 165712,00 165712,00 164658,00 0,00 164658,00 0,00 0,00 1054,00 1054,00 99,36 1054,00 1054,00 99,36
Всього по бюджету   480000,00 3087550,15 3087550,15 1917119,90 0,00 2212452,05 0,00 0,00 1170430,25 1170430,25 62,09 875098,10 875098,10 71,66
2000 Поточні видатки 330000,00 332878,15 332878,15 32367,45 0,00 327699,60 0,00 0,00 300510,70 300510,70 9,72 5178,55 5178,55 98,44
2200 Використання товарів і послуг 330000,00 332878,15 332878,15 32367,45 0,00 327699,60 0,00 0,00 300510,70 300510,70 9,72 5178,55 5178,55 98,44
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 6600,00 6600,00 0,00 0,00 6600,00 0,00 0,00 6600,00 6600,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2230 Продукти харчування 320000,00 288732,15 288732,15 0,00 0,00 288732,15 0,00 0,00 288732,15 288732,15 0,00 0,00 0,00 100,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10000,00 27546,00 27546,00 26558,21 0,00 26558,21 0,00 0,00 987,79 987,79 96,41 987,79 987,79 96,41
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 10000,00 10000,00 5809,24 0,00 5809,24 0,00 0,00 4190,76 4190,76 58,09 4190,76 4190,76 58,09
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 10000,00 10000,00 5809,24 0,00 5809,24 0,00 0,00 4190,76 4190,76 58,09 4190,76 4190,76 58,09
3000 Капітальні видатки 150000,00 2754672,00 2754672,00 1884752,45 0,00 1884752,45 0,00 0,00 869919,55 869919,55 68,42 869919,55 869919,55 68,42
3100 Придбання основного капіталу 150000,00 2076711,00 2076711,00 1207845,45 0,00 1207845,45 0,00 0,00 868865,55 868865,55 58,16 868865,55 868865,55 58,16
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 73000,00 165300,00 165300,00 123940,00 0,00 123940,00 0,00 0,00 41360,00 41360,00 74,98 41360,00 41360,00 74,98
3130 Капітальний ремонт 0,00 22491,00 22491,00 22488,84 0,00 22488,84 0,00 0,00 2,16 2,16 99,99 2,16 2,16 99,99
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 22491,00 22491,00 22488,84 0,00 22488,84 0,00 0,00 2,16 2,16 99,99 2,16 2,16 99,99
3140 Реконструкція та реставрація 77000,00 1888920,00 1888920,00 1061416,61 0,00 1061416,61 0,00 0,00 827503,39 827503,39 56,19 827503,39 827503,39 56,19
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 77000,00 1888920,00 1888920,00 1061416,61 0,00 1061416,61 0,00 0,00 827503,39 827503,39 56,19 827503,39 827503,39 56,19
3200 Капітальні трансферти 0,00 677961,00 677961,00 676907,00 0,00 676907,00 0,00 0,00 1054,00 1054,00 99,84 1054,00 1054,00 99,84
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 512249,00 512249,00 512249,00 0,00 512249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 165712,00 165712,00 164658,00 0,00 164658,00 0,00 0,00 1054,00 1054,00 99,36 1054,00 1054,00 99,36
                               
                               
      Головний бухгалтер            М.Г.Шімон           

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь