Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

«Звіт селищного голови  «Про роботу виконкому в 2018 році»

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИШНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                Тридцять шоста  сесії   VІI скликання

ІІ- засідання

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   

 

 

Від 21 грудня 2018 року   № 1076                                                                                            

смт Великий Бичків

 

«Звіт селищного голови

 «Про роботу виконкому в 2018році»

 

Заслухавши та обговоривши звіт селищного голови «Про роботу виконкому в 2018році», відповідно до ст. 26 п.9, ст. 42 «Повноваження сільського, селищного, міського голови», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сесія Великобичківської селищної ради,-

 

в и р і ш и л а :

 

1.   Звіт селищного голови    «Про роботу виконкому в 2018році»  прийняти до відома.

2.Звіт селищного голови «Про роботу виконкому в 2018році»  висвітлити на сайті селищної ради.

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              Й.М.Божук

 

 

 

 

 

 

З В І Т

Звіт селищного голови   «Про роботу виконкому в 2018році» .

 

          Відповідно  до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  згідно ст. 42 «Повноваження сільського, селищного, міського голови»,  селищний голова звітує про свою роботу  не рідше одного разу на рік .

Робота виконавчого комітету, апарату селищної ради за звітній період була спрямована на виконання  повноважень наданих виконкому згідно Глави 2 «Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад» ст.27-41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян», Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації»  та інших законодавчих актів, а також на виконання Програми економічного та соціально-культурного  розвитку селища на 2017рік.

З метою забезпечення  виконання наданих повноважень виконком спрямовував свою роботу   на виконання  своїх  власних та делегованих  повноважень.

Ст. 27-42  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  передбачають  повноваження які віднесені до  компетенції виконавчого комітету, а саме:

Ст.27  Повноваження  у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

Ст..28 Повноваження в галузі будівництва, фінансів та цін;

Ст..29 Повноваження щодо управління  комунальною власністю.

Ст.30. Повноваження  в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

Ст.31. Повноваження у галузі будівництва.

Ст..32 Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

Ст.33 Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Ст..34. Повноваження у сфері соціального захисту населення.

С.35. Повноваження в галузі  зовнішньоекономічної  діяльності.

Ст..36. Повноваження в галузі оборонної роботи.

Ст.37.Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

Ст..38.Повноваження  щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Ст.38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги.

Ст.39.Повноваження щодо  відзначення державними нагородами України.

Ст.40. Інші повноваження виконавчих  органів сільських, селищних, міських рад.

Ст.41. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів.

 

Виконавчий комітет у своїй діяльності, яку  було проведено впродовж 2018року,  поставив перед собою до виконання  ряд  значущих для селища  напрямів,  таких як:  створення  сприятливих умов розвитку економіки селища, наповнення місцевого бюджету, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу селища, а також  тісна співпраця з промисловими підприємствами   селища   так як вони є основними наповнювачами  місцевого бюджету.  Великий Бичків  був  і залишається одним з найбільш промислових  населених пунктів  Рахівщини.     До селищного бюджету за 2018рік  надійшли кошти в сумі 15,1  млн. грн. , з них: загального фонду  - 14,0 млн.грн. та  спеціального фонду – 1,1 тис.грн.

 

 

Дозвольте  проінформувати Вас про виконану роботу  виконкомом  Великолбичківської селищної ради.

 

Організаційно-масова робота  та звернення громадян

 

          До Великобичківської селищної ради за 2018 рік надійшло 683 звернення від 1416 заявників, в тому числі 53 колективні звернення від 786 заявників.

Якщо розподіляти по статі, то від чоловіків надійшло 334 звернення, від жінок – 349.

По статусу звернень:

 

Первинне – 679

Повторне по тому ж питанню – 4  

                                                                                                                                                                                                                           

По категорії, звернень від :

 

Пенсіонерів –  204

Робітників –  214

Підприємців – 39

Учасників АТО, учасників бойових дій -  43

Безробітних -  28

Багатодітних – 24

Вчителів –  15

Медиків – 18

Малозабезпечених –  10

Матерів дітей – інвалідів – 5

Старожителів – 1

Інвалідів І групи – 15

Інвалідів ІІ групи – 19

Інвалідів ІІІ групи –  21

Учасників ліквідації аварії на ЧАЕС -  5

Депутатів – 10

Одиноких – 12

та інших.

 

Якщо звернення розподілити по питанню:

 

Питання соціального захисту - 245 звернень;

Земельні питання – 322 

Питання торгівлі – 23

Житлові питання – 35

Комунального господарства та благоустрою – 33

Питання культури, освіти –  3

Питання РАЦСу –  9

Питання охорони здоров’я - 3

Інші –  10

 

За результатом розгляду звернень:

 

Вирішено позитивно – 560 звернень;

Відмовлено у задоволенні –  4

Дано роз’яснення – 141

Зареєстровано в чергу на виділення земельної ділянки – 19

Звернення, що пересилаються за належністю – 3 

На розгляді –  9

 

 

На виконання  вище наведених звернень  виконкомом селищної ради  проведено  8 засідань виконкому, на яких було прийнято 43 рішення з різних питань.   За звітній період проведено 9   сесій,   на яких прийнято  235 рішень.

 

 За звітній період надійшло 870 листів  вхідної пошти.

 Від виконкому  по вихідній  пошті надіслано  - 1077 листів ( в тому числі видано 185 характеристик на громадян  селища).

 Видано 4405довідок.

 

По реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 250 акти, а саме:

106 народження

121 смертей

48 одружень

 

Селищним головою прийнято 140 розпоряджень з основної діяльності виконкому та

137 розпоряджень з кадрових питань (прийняття на роботу, надання допомоги, відпустки, відрядження).

 

Крім письмових звернень  до спеціаліста з реєстраційного обліку за місцем проживання звернулося з усними зверненнями 1458 громадян, яким  видано довідки про реєстрацію та проведено реєстрацію про місце проживання або зняття з реєстрації.

Реєстрацію з м ісця проживання чи зняття з реєстрації проводиться в селищній раді з квітня 2016року на підставі  Постанови Кабінету Міністрів України № 207 від 02.03.2016року «Про затвердження Правил реєстрації місця  проживання та Порядку передачі органами  реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

 

До уповноваженої особи по наданню відомостей з ДЗК за цей рік звернулося 63 громадян про надання відомостей з Державного земельного кадастру,  внаслідок чого поступило в селищний бюджет 5 550.3 грн.

 

 

Робота постійних комісій селищної ради

 

Комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування, фінансів, бюджету.

Брала  участь у підготовці та розгляді слідуючих питань:

1.Про селищний бюджет на  2018рік

2.Про план економічного і соціально-культурного розвитку  селища на 2018рік.

3.Звіт про виконання селищного бюджету по дохадах і видатках за  2018 рік.

4.Про затвердження  звіту  про виконання селищного бюджету за шість місяців 2018 року.

5.Про затвердження звіту   про виконання селищного бюджету за   2018 рік.

6.Про проект селищного  бюджету на  2019 рік

7.Про план економічного і соціально-культурного розвитку  селища на 2019рік.

 

Комісія з питань промисловості, розвитку агропромислового комплексу, підприємництва, транспорту, зв’язку, торговельно – побутового обслуговування населення

Брала участь  у підготовці та розгляді слідуючих  питаннях:

1.Про план економічного і соціально-культурного розвитку  селища на 2019рік.

2.Про виконання економічного та соціально-культурного плану розвитку селища за 2018рік.

3.Про план економічного і соціально-культурного розвитку  селища на 2019рік.

 

Комісія з питань будівництва, благоустрою, комунального обслуговування, земельних відносин та екології розглядає  з виїздом на місце та складає акти розгляду  звернень громадян  по спірних питаннях.

 

Брала участь у  підготовці  питання  на розгляд  сесії  селищної ради :

«Про стан та завдання ради у сфері регулювання земельних відносин, розвитку фермерства, охорони навколишнього природного середовища, та хід виконання Програми розвитку земельних відносин   на території Великобичківської селищної ради  за 2018 рік ”.

Про розгляд спірних  звернень.

 

Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, проблем сім’ї та молоді і соціального захисту населення

Брала участь  у підготовці та розгляді слідуючих питаннях:

 

«Про проведення медичної реформи в селищі».

Про виділення коштів на медикаменти Великобичківській  міській лікарні.

Про виділення коштів для придбання медичних препаратів та комп.терної техніки АЗПСМ смт Великий Бичків.

 

Комісія з питань дотримання законності, правопорядку, власності, зайнятості населення та роботи засобів масової інформації

Брала участь  у підготовці та розгляді слідуючих  питаннях:

 

«Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності   поліції на території селища.»

 

 

В галузі бюджету та фінансів:

                  Бюджет селища станом на 17.12.2018 рік виконано  в сумі  15,1  млн. грн.

Загальний фонд бюджету  виконано в сумі 14,0  млн. грн., а саме :

Податкові надходження становлять в сумі   – 7,0 млн. грн.  з них:

 • Податок на прибуток виконано  в сумі 1,2 тис. грн.;
 • Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів виконано   в сумі 225,0 тис. грн. ;
 • Акцизний податок  виконано  в сумі  2,0 млн   грн. ;
 • Податок на майно виконано  в сумі 1,6 млн  грн. ;
 • Єдиний податок виконано  в сумі 3,0  млн . грн. ;
 • Неподаткові надходження виконано  в сумі   120,0  тис. грн. з них :
 • Адміністративні штрафи виконано  в сумі 41,0 тис. грн. ;
 • Державне мито  виконано  в сумі  27,5 тис. грн. ;
 • Інша додаткова дотація – 6,94 млн. грн.

       Спеціальний  фонд бюджету селища за 2018  рік виконана в сумі  1,1 млн. грн. а саме :

- Екологічний податок виконано   в сумі  1,4  тис. грн. ;

-  кошти від продажу землі надійшли в сумі 412,5 тис. грн. ;

- надходження коштів від пайової участі – 197,0 тис.грн.

- кошти від втрат с/г надійшли  в сумі  2,4 тис. грн.

- субвенція з державного бюджету -217,0 тис. грн.

                                     

 Видатки селищного бюджету  :

1.Фінансування органів місцевого самоврядування. 

  Профінансовано установу  органи місцевого самоврядування в сумі 3,6  млн .грн.  На фінансування  заробітної  плати  та нарахування  на заробітну плату в сумі 3,2  млн.  грн. 

Проведено оплату на товари та послуги в сумі 400,0 тис. грн.

2.Дошкільна освіта . Профінансовано  4 дошкільні заклади в сумі 5,8 млн.грн. На фінансування  заробітної  плати  та нарахування  на заробітну плату в сумі 4,6  млн.  грн. 

Проведено оплату на товари та послуги в сумі 1,2 млн. грн.

3.Культура. Профінансовани селищний будинок культури в сумі 1,2  млн.грн. .  На фінансування  заробітної  плати  та нарахування  на заробітну плату в сумі 985 тис.грн. 

Проведено оплату на товари та послуги в сумі 120 тис. грн.

 

Профінансовано  Програми місцевого значення в сумі  5 038 500  грн., а саме   :

 1. Профінансовано Програму « Благоустрій селища смт.Великий Бичків » загального фонду в сумі – 1,9 млн   грн. спеціального фонду  58,0 тис грн., а саме:

- По загальному фонду  в сумі 2 156 000.00  грн.  

- Відшкодування  за електроенергію спожиту об’єктами комунальної власності 

     та  вуличного освітлення – 616000  грн.;

-  утримання, скошування узбіч, канав, відкосів, селищного парку, площ, клумб,   

   скверів селища та їх озеленення —  177000  грн.;            

- Прибирання вулиць селища – 222000  грн.;                                                                                            

-  Утримання вуличного освітлення в селищі –  263000 грн;    

- Утримання сміттєзвалища –  233000 грн;                                                                                             

-  Утримання територій кладовищ – 90000  грн.;

-  Утримання селищного стадіону  – 59000  грн.;

-  Поточний ремонт огорожі кладовищ – 40000 грн.;

- Ямковий  ремонт вулиць селища -77000,00 грн.                                                                                             

-  Розчистка доріг комунальної власності від снігу  50000 грн.;                                                                                            

- Надання ритуальних послуг – 10000 грн.

По Спеціальному фонду в сумі   в сумі 58,0  грн.,а саме :

 • - Виготовлено проектно-кошторисні документацію на реконструкцію вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій смт.Великий Бичків – в сумі 58,0 грн.
 • Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Карпатських Січовиків від буд.1 до буд.48  смт. Великий Бичків в сумі 7308,00 грн.;
 • Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Карпатських Січовиків від буд.48 до буд.79  смт. Великий Бичків в сумі 6515,00 грн. ;
 • Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Карпатських Січовиків від буд.81 до буд.188 смт. Великий Бичків в сумі 9422,00 грн.;
 • Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Грушевського  від буд.1 до буд.12  смт. Великий Бичків в сумі 6647,00 грн.;
 • Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Грушевського  від буд.23 до буд.70 смт. Великий Бичків в сумі 7308,00 грн.;
 • Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Грушевського  від буд.73 до буд.114 смт. Великий Бичків в сумі 7836,00 грн.;
 • Реконструкція   вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по  вул. Енергетична  від будинку №75 до вул. Репегівська та по вул. Репегівська від будинку №140   до будинку №185 в смт. В.Бичків)  сумі 9000,00  грн.
 • Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію  вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по  вул. Енергетична  від будинку №75 до вул. Репегівська та по вул. Репегівська від будинку №140   до будинку №185 в смт. В.Бичків)  сумі 8000 грн.

 

Проводилося фінансування по програмах соціального забезпечення виплачено матеріальних допомог – 226 000 грн.

Профінансовано Програму щодо соціальної підтримки адаптації військово службовців учасників АТО та членів їх сімей  на 2018  р в сумі  50 000 грн.

 Профінансовано Програму по підтримці спорту  в сумі   209000   грн

Профінансовано Культурно-мистецьку  Програму  селищного значення по підтримці та розвитку культури в смт Великий Бичків на 2018 рік  в сумі  224600 грн.

Профінансовано Програму  розвитку земельних відносин на території Великобичківської селищної ради на 2018 рікв сумі 112500  грн.

Профінансовано Програму " Розвиток систем водопостачання селища  на 2018 рік  " в сумі  300891 грн

Профінансовано Програму " Збір та вивезення  сміття і відходів на 2018 рік " в сумі 150000 грн.

Профінансовано Програму  по утримання та ремонт автомобільних доріг селища   на 2018 рік "  в сумі   420000  грн загального фонду ,а саме

 • Поточний ремонт вулиць Промислова та Репегівська

та по спеціальному фонду в сумі 22,5  грн., а саме :

 

-       Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на капітальний ремонту  ділянки дороги по вул. І.Франка (від вул. Фабрична  до вул.Тичини в смт. Великий Бичків Рахівського району в сумі 5220грн ;

-       Проведення експертизи проектно - кошторисної документації на капітальний ремонту ділянки дороги по вул. І.Франка ( від вул.Карпатських Січовиків буд №34 ) в смт. Великий Бичків Рахівського району в сумі 4285 грн. ;

-       Проведення експертизи проектно - кошторисної документації на капітальний ремонту  ділянки дороги по вул. І.Франка ( від буд №34  до вул.Фабрична в смт.Великий Бичків Рахівського району в сумі5443 грн. ;

-       Проведення експертизи проектно - кошторисної документації на капітальний ремонту  ділянки дороги по вул. 8-го Березня  ( ділянка від вул.Волошина до кладовища) в смт. Великий Бичків Рахівського району в сумі 3802 грн. ;

-       Проведення експертизи проектно - кошторисної документації на капітальний ремонту  ділянки дороги по вул. І.Франка  (ділянка  від вул. Грушевського до вул.Волошина ) в смт. Великий Бичків Рахівського району  в сумі 3741 грн.

 

 1. Профінансовано Програму по  охороні навколишнього природнього середовища  Великобичківської селищної ради  на 2018 р в сумі 21187 грн.
 2. Внески до статутного фонду ВЖКП в 2018 році становлять 512249 грн.
 3. Виконання інвестиційних проектів  в рамках здійснення заходів соціального розвитку  у 2018 році   становлять 483123 грн.
 4. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів у 2018 році становить 220378 грн.

 

В галузі житлово-комунального господарства, побутового торгівельного обслуговування транспорту та зв’язку.

Житлово-комунальне господарство

І.Виготовлено документації:

- виготовлено експертні звіти щодо розгляду проектної документації на Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. І.Франка (від вул. Фабрична до вул. Тичини) в смт Великий Бичків Рахівського району;

- виготовлено експертні звіти щодо розгляду проектної документації на капітальний ремонт ділянки дороги по вул. І.Франка (від буд. №34 до вул. Фабрична) в смт Великий Бичків Рахівського району;

- виготовлено експертні звіти щодо розгляду проектної документації на капітальний ремонт ділянки дороги по вул. 8-го березня (від вул. Волошина до кладовища) в смт Великий Бичків;

- виготовлено експертні звіти щодо розгляду проектної документації на Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. І.Франка (від вул. Карпатських Січовиків до буд. №34) в смт Великий Бичків Рахівського району;

- виготовлено експертні звіти щодо розгляду проектної документації на капітальний ремонт ділянки дороги по вул. 8-го березня (ділянка від вул. Грушевського до вул. Волошина) в смт Великий Бичків;

- виготовлено проектно кошторисну документацію для реконструкції водозахисних споруд та регулювання русла р. Шопурка в районі ТОВ «ВГСМ», ТОВ «ТЕХНОЛІС» на території смт. В. Бичків Рахівського району, Закарпатської області;

- виготовлено експертні звіти щодо розгляду проектної документації для реконструкції водозахисних споруд та регулювання русла р. Шопурка в районі ТОВ «ВГСМ», ТОВ «ТЕХНОЛІС» на території смт. В. Бичків Рахівського району, Закарпатської області;

- замовлена проектно-кошторисна документація  на реконструкцію  водонасосної станції по вул. Гагаріна та реконструкцію центрального водогону від водонасосної станції до селищного будинку культури;

- виготовлено проектно кошторисну документацію для реконструкції вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Грушевського від буд. 1 до буд. 12 в смт. В.Бичків;

- виготовлено проектно кошторисну документацію для реконструкції вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Грушевського від буд. 23 до буд. 70 в смт. В.Бичків;

- виготовлено проектно кошторисну документацію для реконструкції вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Грушевського від буд. 73 до буд. 114 в смт. В.Бичків;

- виготовлено проектно кошторисну документацію для реконструкції вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Карпатських Січовиків від буд. 1 до буд. 48 в смт. В.Бичків;

- виготовлено проектно кошторисну документацію для реконструкції вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Карпатських Січовиків від буд. 48 до буд. 79 в смт. В.Бичків;

- виготовлено проектно кошторисну документацію для реконструкції вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Карпатських Січовиків від буд. 81 до буд. 188 в смт. В.Бичків;

 

ІІ.Виконано слідуючі роботи:

1.Проведено поточний ремонт  слідуючих вулиць:

- Промислова

-Репегівська;

-Енергетична

- О.Кобилянської

- Київська

- Селянська

- Робітнича

- Т.Ромжі

- Кодриш

- Грицака

- Поточанська

- Будівельна

 

Проведено поточний ремонт скверику Т.Г.Шевченка.

 

-проведено часткову заміну дощатого настилу на підвісних мостах селища.

- придбано інвентар дитячого  майданчика для встановлення на дитячому майданчику по вул. Довбуша»;

-проведено реконструкцію вуличного освітлення на вул. Польова, Архітектурна, В.Кузьмика, Селянська, Енергетична (частково), Репегівська (частково), Новоселецька;

 

В сфері  регулювання земельних відносин та охорони навколишнього

природного середовища

 У сфері регулювання земельних відносин, розвитку фермерства, охорони навколишнього природного середовища та на виконання Програми по регулюванню земельних відносин на території Великобичківської селищної ради  на 2018 рік, визначено основні завдання  над якими  постійно працює  землевпорядна служба   та виконком  селищної ради .

Зміна меж  населеного пункту, яку проведено у 2017 році (площа в нових межах становить – 1076,2374 га) та виготовлена містобудівна документація  дає можливість  Великобичківській селищній раді передбачити перспективу розвитку селища  до 2036 року .

Генеральний план та План зонування селища спростив процедуру  приватизації земельних ділянок  на території ради .

На підставі  розробленого нового Генерального плану  Великобичківська селищна рада має  можливість  провести  наступне розширення меж населеного пункту .

Поновлена грошова оцінка земель селища,  розроблена з урахуванням площі земель в нових межах, затверджена рішенням 24-ї сесії Великобичківської селищної ради від 14 вересня 2017 року.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується в основному для визначення розміру земельного податку, державного мита при обміні, успадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Застосувати  Нову  грошову оцінку  Великобичківська селищна рада  буде мати можливість  починаючи з 2019 року, що значно збільшить надходження до місцевого бюджету .

На протязі  року  виготовлялося  ряд топографо - геодезичних зйомок,  розроблено  технічні документації щодо поділу земель комунальної власності,  детальні плани територій , коригування  землевпорядної та містобудівної документації  переважно  з метою  забезпечення  воїнів – учасників АТО земельними ділянками для індивідуального житлового будівництва, індивідуального дачного будівництва , садівництва .

Так, завершено  роботи по  проекту землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Великобичківської с/ради (пл.1,4752 га  за рахунок  земель, що  перебували в оренді  ТОВ ВГСМ ) . На сьогоднішній сесії  документація подається  до затвердження , а також  буде розглядатись рішення  про передачу у власність  земельних ділянок,  з вже присвоєними кадастровими номерами, учасникам АТО для індивідуального житлового будівництва  ;

Наступним напрямом  у роботі  по забезпеченню  воїнів – учасників АТО земельними ділянками є  проведені топографо-геодезичні зйомки  земельної ділянки  площею понад 3,5 га в урочищі  Заячівський – Приют  для подальшого надання  у власність для індивідуального дачного будівництва .  Земельну ділянку  вже зареєстровано в  Державному реєстрі речових прав  , розробляється документація по поділу  земельної ділянки та детальний план  зазначеної території .

Також  подано  на затвердження  землевпорядну документація по посвідченню права  власності на земельні ділянки  для садівництва  в ур. Голеча  для  5  учасників АТО – мешканців нашого селища . По цих землевпорядних документаціях прийнято  накази Управління  Держгеокадастру  в Закарпатській області  про затвердження та передачу у власність .

Фінансування цих та інших робіт  з землевпорядкування проводилось  у відповідності до  Програми розвитку земельних відносин на території  Великобичківської селищної ради  на 2018 рік

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок бюджетного фінансування та коштів юридичних та фізичних осіб.

Обсяги витрат на проведення заходів Програмою розвитку земельних відносин на території  Великобичківської селищної ради  на 2018 рік складають 200,00 тисяч грн., а саме :

Додаток

до Програми розвитку земельних

                                                                                    відносин  на території  Велико-

бичківської  селищної  ради

на 2018 рік

 

Показники

Загальна вартість робіт,

тис. грн.

Загальний фонд,

тис. грн.

Спеціальний фонд,

тис. грн.

Виготовлення проектно – вишукувальних робіт та документації з землеустрою :

- розроблення  технічної документації щодо поділу земельної ділянки  площею 0,7640 га ;

- розроблення детального плану  території, щодо земельної ділянки площею 3,5576 га, для індивідуального дачного будівництва (для учасників АТО)

- розроблення  технічної документації щодо поділу земельної ділянки  площею 3,5576 га, для індивідуального дачного будівництва (для учасників АТО).

80,00

 

 

в т.ч.:

2500,00 грн.

 

 

 

1400,00 грн.

 

 

 

63500,00грн.

 

 

 

Виготовлення топографо-геодезичних робіт та документації з землеустрою, а саме:

виконання топографічної зйомки та коригування проекту землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Великобичківської с/ради (пл.1,4752 га);

коригування детального плану  території, щодо земельної ділянки площею 1,4751 га, для будівництва та обслуговування території житлового кварталу  (для учасників АТО)

        -топографо-геодезична зйомка об’єкту  площею:  –             

          3,55 га (для учасників АТО)

110,00

 

в т.ч.:

9566,71 грн.

 

 

 

8342,00 грн.

 

 

 

92091,29грн.

 

110,00

 

в т.ч.:

9566,71 грн.

 

 

 

8342,00 грн.

 

 

 

92091,29 грн.

 

 

Проведення експертної грошової оцінки  земельних ділянок , передбачених для викупу.

 

10,00

 

10,00

Всього

200,00

190,00

10,00

 

Вперше у поточному році  на  минулому пленарному засіданні  сесії Великобичківської селищної ради  було прийнято  Програму підтримки бджільництва в селищі Великий Бичків на 2018 рік з фінансовим забезпеченням  20.0 тис.грн.

            Комісія з питань будівництва, благоустрою, комунального обслуговування, земельних відносин та екології розглядає  з виїздом на місце та складає акти розгляду  звернень громадян  по спірних питаннях.

 

В сфері  соціального захисту населення

 

 

За 2018рік оформлено  402 субсидії, в тому числі 76 від одиноких громадян та 326 від громадян селища.

До дня інваліда    було  роздано  82 пакети продуктів харчування ( олій, мука, мука кукурудзяна, цукор ) Один пакет  біля 110 грн.  

12 громадян  отримали пільгові дрова  по 884 грн. за 3 куб.м.

860 дітей 1-4 класів  отримали подарунки до Святого Миколая від Депутата Верховної  Ради України Петьовки Василя.

А також приватним підприємцем Волощуком Миколою було надано подарунки  малозабезпеченим громадянам, дітям та  зроблений обід дітям Великобичківського ліцею.

А також 61 дитина-інвалід отримала  від соціального захисту  

 На великодні свята отримали  160 пасок.

На обліку в Рахівському територіальному центрі  знаходяться 209 одиноких та самотніх громадян селища.

Із них на обслузі знаходяться 29 одиноких громадян, яких обслуговують 3 робітників.

В селищі придбано два  будинки для дітей-сиріт.

 

В галузі  оборонної  роботи

1.На обліку Великобичківської селищної ради нараховується -1786 військовозобов’язаних в   тому числі:

-   сержантів, солдатів – 1039 військовозобов’язаних;

-   офіцерів запасу: із них- чоловіків  – 34  військовозобов’язаних ;

                                       - жінок – 46 військовозобов’язаних;

- призвано в ЗСУ – 1

- учасників АТО – 45, із них:

 за контрактом -  5

-   призовників - 352.

- допризовників – 73.

Здійснюється тісна співпраця з прикордонною заставою, загальноосвітніми школами селища, поліцією та працівниками районного військкомату.

 

В сфері забезпечення законності правопорядку охорони прав свобод і законних інтересів громадян:

 

 •  Створено аварійно-рятувальні бригади на випадок виникнення надзвичайних ситуацій
 • Здійснюється   поновлення Веб-сторінки з метою інформування  населення про роботу виконкому та селищної ради
 • Розглянуто двадцять п’ять   протоколів  про  адмінпорушення на засіданні адмінкомісії .
 • Проводиться профілактична робота  з сім’ями , які схильні до вживання  спиртних напитків  та не виконують батьківські обов’язки,   а також  заслуховувались  на засіданнях виконкому про виконання батьківських обов’язків щодо виховання  дітей.
 • Забезпечується своєчасний розгляд заяв, звернень та скарг.

 

 В селищі започатковано та проведено  два нові фестивалі: «Моє ґаздівство» за ініціативою Рахівської РДА та «Битва різьбярів» за ініціативою районних депутатів.

 

На завершення хочу висловити  подяку селищним, районним депутатам, членам виконкому, керівникам підприємств селища,    підприємцям селища  за надання спонсорської допомоги у вирішенні проблемних питань територіальної громади.  

Виконкому селищної ради за звітній період не вдалося вирішити всі  проблемні питання територіальної громади . Виконком планує внести  їх  для вирішення в плани  соціально-культурного розвитку селища на 2019рік  залучаючи для цього не тільки кошти селищного бюджету,  а також спонсорські та інвестиційні кошти та  за рахунок підвищення активності громадян селища.

 

 

Селищний голова                                                    Й.М.Божук