Великобичківська територіальна громада

Закарпатська область, Рахівський район

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця


Ідентифікатор послуги: 00106

Повна назва: Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

Інформація про послугу: ФОП – це ідеальна організаційно-правова форма для невеликого бізнесу, в тому числі якщо Ви плануєте надавати послуги або продавати товари кінцевим споживачам – фізичним особам. Реєстрація фізичної особи підприємцем та обрання загальної чи спрощеної системи оподаткування є можливим в автоматичному режимі на Порталі Дія.

Строк: 1 день

Вартість: ; Автоматична реєстрація ФОП на Порталі Дія:

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатно. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.

Строк надання: 1 день

Автоматична реєстрація ФОП на Порталі Дія

Адміністративний збір: Безоплатно. Подання заяви в автоматичному режимі займає до 10 хвилин.

Строк надання:

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Центр надання адміністративних послуг
 • Нотаріуси

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; особисто; online: https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop
 • заявник: письмово; особисто; online: https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про реєстрацію фізичної особи підприємцем (при подачі через Портал Дія формується в автоматичному режимі)
 • Договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства (за необхідності та у разі особистого звернення )
 • Письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування (нотаріально засвідчена) (за необхідності та у разі особистого звернення)

Умови і випадки надання

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем проводиться на підставі заяви, поданої заявником, шляхом звернення до державного реєстратора або в автоматичному режимі через кабінет громадянина на Порталі Дія без участі державного реєстратора.Заява про реєстрацію ФОП оформлюється за встановленим зразком згідно форми 1, затвердженої наказом Мін’юсту від 18 листопада 2016 р. № 3268/5,та підписується заявником. У заяві зазначається прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування.У разі подання заяви в автоматичному режимі (займає до 10 хвилин), таказаява формується заявником на Порталі Дія після проходження ним автентифікації.Формування заяви припиняється за допомогою програмних засобів Порталу Дія, якщо зазначені у заяві відомості:- надані не в повному обсязі;- не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю.Після формування заяви програмними засобами Порталу Дія та накладення кваліфікованого електронного підпису заявника заява блокується для редагування та передається до Єдиного державного реєстру для державної реєстрації фізичної особи підприємцем. На відомості, що передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, накладається кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора Порталу Дія.Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань здійснює державну реєстрацію фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі без участі державного реєстратора шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.Повідомлення про реєстрацію чи відмову з’явиться у кабінеті громадянина і його надішлють електронною поштою. Як тільки запис про реєстрацію ФОПу з’явиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, ви можете отримати витяг з реєстру в кабінеті громадянина. Витяг має юридичну силу – його можна видрукувати й користуватися як будь-яким іншим документом.Якщо документи подаються особисто через державного реєстратора заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження. Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.У разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", до заяви додається договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства.
Для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності, порядок реєстрації ФОП відрізняється тим, що додатково потрібно надати нотаріально засвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування.


Результати та способи отримання результату
 • Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 • Рішення та повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатно. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.

  Строк надання: 1 день

  Автоматична реєстрація ФОП на Порталі Дія

  Адміністративний збір: Безоплатно. Подання заяви в автоматичному режимі займає до 10 хвилин.

  Строк надання:

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подані документи суперечать вимогам законів України
  • Не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку
  • Наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа – підприємець
  • Наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом
  • Невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"
  • Документи подано особою, яка не має на це повноважень
  • У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії
  • Документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації
  • Невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про державну реэстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" абзац шостий пункту 14 частини першої ст. 1, ст. 14, 15, 18, 27, 28
  • Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23
  • Постанова КМУ від 28.04.2021 №418 "Порядок реалізації експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі"
  • Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №1500/29630 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" підпунк 1 пункту 1
  • Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи" Розділи I-III
  • Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 "Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи" пункти 1-5