Великобичківська територіальна громада

Закарпатська область, Рахівський район

Видача експлуатаційного дозволу


Ідентифікатор послуги: 00163

Повна назва: Видача експлуатаційного дозволу

Інформація про послугу: Для виробництва та зберігання харчових продуктів тваринного походження, підприємству потрібно отримати експлуатаційний дозвіл. Для отримання експлуатаційного дозволу оператор ринку подає заяву та перелік харчових продуктів, які планується виробляти та зберігати. Рішення про видачу дозволу приймає територіальний орган Держпродспоживслужби за результатами інспектування його потужності.

Строк: 30 днів (робочі)

Вартість:

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Справляється плата (адміністративний збір), що становить 0,17 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подано заяву про видачу або поновлення дії експлуатаційного дозволу.

Строк надання: 30 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про видачу експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.
 • Перелік харчових продуктів, що планується виробляти та/або зберігати.

Умови і випадки надання

Експлуатаційний дозвіл видається територіальним органом Держпродспоживслужби.Дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою (з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку.Для отримання експлуатаційного дозволу оператор ринку подає заяву, в якій зазначаються найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання оператора ринку, назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, які планується виробляти або зберігати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).Заява про видачу експлуатаційного дозволу підписується оператором ринку або уповноваженою ним особою.Не пізніше 15 календарних днів з дня отримання територіальним органом компетентного органу заяви про видачу експлуатаційного дозволу здійснюється інспектування потужності, за результатами якого визначається її відповідність вимогам законодавства.Рішення про видачу або про відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається не пізніше 30 календарних днів з дня отримання територіальним органом компетентного органу відповідної заяви від оператора ринку.Копія рішення про видачу або про відмову у видачі експлуатаційного дозволу надається (надсилається) оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.Видача експлуатаційного дозволу здійснюються протягом двох робочих днів після отримання територіальним органом компетентного органу підтвердження внесення відповідної плати (адміністративного збору).Експлуатаційний дозвіл має необмежений строк дії.


Результати та способи отримання результату
 • Видача дозволу для провадження діяльності операторів потужностей (об’єктів), пов’язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Справляється плата (адміністративний збір), що становить 0,17 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подано заяву про видачу або поновлення дії експлуатаційного дозволу.

  Строк надання: 30 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Неподання заяви та переліку харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати
  • Невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
  • Недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах
  • У разі якщо потужністю є агропродовольчий ринок, - оператором ринку не створено умов для належної роботи лабораторії (не виділено у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією)

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" статті 23, 24
  • Закон України "Про адміністративні послуги" стаття 8