Великобичківська територіальна громада

Закарпатська область, Рахівський район

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм особі, яка набула громадянства України


Ідентифікатор послуги: 00286

Повна назва: Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм особі, яка набула громадянства України

Інформація про послугу: Особі, яка досягнула 14-річного віку або набула громадянства України, потрібно отримати паспорт. Для цього потрібно звернутись до територіального органу/територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу із відповідним пакетом документів.

Строк: 20 днів (робочі)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 20 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальний підрозділ ДМС

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто
 • представник заявника: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява- анкета
 • Довідка про реєстрацію особи громадянином України
 • Посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомної особи)
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 • Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера)
 • Довідка про реєстрацію місця проживання/зняття з реєстрації місця проживання
 • Свідоцтва про народження дітей (за наявності)
 • Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності)
 • Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності)
 • Письмова заява (довільної форми) (у разі необхідності написання прізвища або / та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах)

Умови і випадки надання

Підставою для отримання адміністративної послуги є набуття громадянства України та досягнення 14 річного віку.У разі набуття громадянства України та досягнення 14–річного віку громадянин України з метою подання документів та заяви-анкети для оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше звертається особисто відповідно до зареєстрованого місця проживання до територіального підрозділу ДМС.Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).
Якщо місце проживання особи не зареєстровано, документи та заява-анкета подаються до територіального підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання в Україні, або за останнім зареєстрованим місцем проживання.Внутрішньо переміщена особа подає документи та заяву-анкету до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.Бездомна особа подає заяву-анкету та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.Якщо особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, документи подаються через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу.Для подання документів особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або за місцем перебування особи у закладі охорони здоров’я.Заява-анкета оформлюється та подається за встановленим зразком https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/78/f436841n67.doc .До заяви-анкети також додається довідка про реєстрацію особи громадянином України згідно з формою 44, затвердженою наказом МВС № 715 від 16.08.2012, та документ, до якого вона видана.Також додається довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідку про зняте місце проживання (за зразками наведеними у додатках 13, 16 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ № 207 від 02.03.2016) або довідка про реєстрацію місця проживання (видану до 04.04.2016 за зразком наведеним у додатку 11 до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних документів, затвердженого наказом МВС від 22.11.2012 № 1077). Якщо особа не була зареєстрована на території України довідка про реєстрацію місця проживання не надається.Особам, які набули громадянства України за кордоном, потрібно також подати паспорт громадянина України для виїзду за кордон.


Результати та способи отримання результату
 • Видача паспорта громадянина України
 • Відмова у видачі чи оормленні паспорта громадянина України
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 20 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію
  • За видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта
  • Особа не є громадянином України
  • Особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта
  • Особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ст. 6, 7
  • Закон України "Про громадянство України" ст. 5
  • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" ст. 13-21
  • Постанова КМУ від 26.11.2014 №669 "Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи"
  • Постанова КМУ від 25.03.2015 №302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України"
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2019 №875 "Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них"
  • Наказ ЦОВВ від 16.08.2016 №816 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання"
  • Наказ ЦОВВ від 16.08.2012 №715 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку"
  • Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"