Великобичківська територіальна громада

Закарпатська область, Рахівський район

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі, яка звертається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку


Ідентифікатор послуги: 00275

Повна назва: Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі, яка звертається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку

Інформація про послугу: Для отримання паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі, яка звертається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку, необхідно звернутись до територіального органу/територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу із відповідним пакетом документів.

Строк: 20 днів (робочі); У разі проведення процедури встановлення особи строк розгляду заяви-анкети може бути продовжений до двох місяців: 60 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання; У разі проведення процедури встановлення особи строк розгляду заяви-анкети може бути продовжений до двох місяців: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 20 днів (робочі)

У разі проведення процедури встановлення особи строк розгляду заяви-анкети може бути продовжений до двох місяців

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 60 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної міграційної служби України
 • Державне підприємство "Документ"

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто
 • представник заявника: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява- анкета
 • Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави
 • Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України, або довідка про реєстрацію особи громадянином України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України)
 • Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб)
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Документ(и), який містить фотозображення особи
 • Рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи)
 • Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера)
 • Довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняте місце проживання (за наявності)
 • Свідоцтва про народження дітей (за наявності)
 • Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності)
 • Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності)
 • Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру (для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я)
 • Письмова заява (довільної форми) (у разі необхідності написання прізвища або / та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах)
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу (у разі подання заяви-анкети законним представником)
 • Документ, що посвідчує особу уповноваженої особи (у разі подання заяви-анкети уповноваженою особою адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу)

Умови і випадки надання

Громадянин України, який досяг 18-річного віку та звертається для оформлення паспорта вперше, особисто звертається до територіального підрозділу ДМС відповідно до зареєстрованого місця проживання та подає документи згідно з переліком.Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, заява-анкета та документи подаються одним із його законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).Якщо місце проживання такої особи не зареєстровано, заява-анкета та документи подаються до територіального підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання в Україні, або за останнім зареєстрованим місцем проживання.Внутрішньо переміщена особа подає документи до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Бездомна особа подає заяву-анкету та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.Для подання документів особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або проходження лікування.


Результати та способи отримання результату
 • Видача паспорта громадянина України
 • Відмова від оформлення чи видачі паспорта громадянина України
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 20 днів (робочі)

  У разі проведення процедури встановлення особи строк розгляду заяви-анкети може бути продовжений до двох місяців

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 60 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • За видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта
  • Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
  • Особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення
  • Особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта
  • Особа не є громадянином України
  • Дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" ст. 9-3
  • Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ст. 6, 7
  • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" ст. 13-21
  • Закон України "Про громадянство України" ст. 5
  • Постанова КМУ від 26.11.2014 №669 "Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи"
  • Постанова КМУ від 25.03.2015 №302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" п.п.19-22
  • Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2019 №875 "Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них"
  • Наказ ЦОВВ від 16.08.2016 №816 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання"
  • Наказ ЦОВВ від 16.08.2012 №715 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку"