Великобичківська територіальна громада

Закарпатська область, Рахівський район

23.02.2022 13:43

До уваги пасічників!!!

62161ddfd02b4__бджолярство.jpg

Для сприяння розвитку галузі бджільництва та підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарювання всіх форм власності  повідомляємо, що наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021 № 338-1 «Про деякі питання у сфері бджільництва», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 04 березня 2021 року за № 280/35902 запроваджено норми щодо реєстрації пасік та їх переміщення, видачі ветеринарно-санітарних паспортів на пасіки, попередження та встановлення фактів масового отруєння бджіл, порядку інформування аграріями бджолярів про застосування пестицидів та агрохімікатів, визначені завдання та повноваження постійно діючої Комісії із встановлення факту отруєння бджіл та ряд інших питань.

     З метою ідентифікації та обліку пасік, обліку кількості бджолиних сімей та декларування ветеринарно-санітарного стану власники пасік або уповноважені ними особи отримують паспорт пасіки та додаток до нього.

Що потрібно для оформлення ветеринарно-санітарного паспорта пасіки?

 

1.Видача паспорта пасіки здійснюється в день звернення за заявою про видачу паспорта пасіки, що подається власником пасіки або уповноваженою ним особою до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем проживання власника пасіки або місцезнаходженням пасіки в письмовій або електронній формі.

 До заяви додається заповнений та підписаний власником пасіки або уповноваженою ним особою паспорт пасіки.

 2. Після отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви про видачу паспорта пасіки та заповненого паспорта пасіки посадова особа вищевказаного органу вносить інформацію до Реєстру паспортів пасік та здійснює видачу паспорта.

 3.Під час реєстрації паспорта пасіки йому присвоюється єдиний унікальний номер, який проставляється на титульному аркуші паспорта пасіки посадовою особою Держпродспоживслужби (з відповідним підписом і печаткою) та вноситься разом з відомостями про пасіку до Реєстру паспортів пасік.

4. До відомостей, що вносяться до Реєстру паспортів пасік, належать:

 • єдиний унікальний номер;
 • інформація власника пасіки - найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи або фізичної особи - підприємця;
 • місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи - власника пасіки;
 • контактна інформація власника пасіки або уповноваженої ним особи (номер телефону, адреса електронної пошти);
 • місце фактичного розташування пасіки із зазначенням інформації щодо земельної ділянки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки);
 • кількість бджолиних сімей;

     -    порода (популяція) бджолиних сімей (за наявності);

     -    статус пасіки (зареєстрована/ліквідована).

5. У разі зміни відомостей що вносяться до Реєстру паспортів пасік, власник пасіки або уповноважена ним особа надає паспорт пасіки до органу Держпродспоживслужби для оновлення відомостей у Реєстрі паспортів пасік до 15 травня поточного року.

6. У разі невідповідності заяви або паспорта пасіки встановленій формі, а також надання в них неповної інформації (не заповнено всі обов’язкові відомості в заяві або паспорті пасіки), заява та заповнений і підписаний паспорт пасіки повертаються в одноденний строк власнику пасіки або уповноваженій ним особі.

Відмова у видачі паспорта пасіки з інших підстав не допускається.

7.  Паспорт пасіки підлягає заміні на новий у разі його втрати, пошкодження або зміни власника пасіки за заявою власника пасіки або уповноваженої ним особи, що складається в довільній формі та подається до територіального органу Держпродспоживслужби.

8. У разі припинення діяльності пасіки власник пасіки або уповноважена ним особа протягом десяти календарних днів письмово інформує про це орган, що здійснював видачу паспорта пасіки, який протягом п’яти календарних днів у Реєстрі паспортів пасік змінює статус пасіки із зареєстрованої на ліквідовану.

9. Реєстр паспортів пасік розміщується на офіційному вебсайті компетентного органу. Інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта не підлягає оприлюдненню.

Реєстрація  пасіки в органах місцевого самоврядування

Після видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки органом Держпродспоживслужби пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання або місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом в органах місцевого самоврядування.

Реєстрація пасіки проводиться за заявою про реєстрацію власника пасіки або уповноваженої ним особи в день звернення.

До заяви додається засвідчена заявником копія паспорта пасіки.

У заяві зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи);
 • найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи - підприємця);
 • місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної особи - підприємця);
 • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця);
 • контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти).

У разі припинення діяльності пасіки її власник або уповноважена ним особа протягом десяти календарних днів письмово інформує про це орган місцевого самоврядування, де зареєстровано пасіку.

У разі перевезення (кочівлі) пасіки на адміністративну територію іншого органу місцевого самоврядування власник пасіки або уповноважена ним особа інформує про це вказані органи самоврядування.

Інформація повинна бути надана засобами електронного зв’язку або в письмовій формі не пізніше ніж за два календарних дні до перевезення (кочівлі) пасіки на їх територію.

У такому випадку власник пасіки або уповноважена ним особа надає відомості які необхідні при реєстрації пасіки, а також повідомляє про:

 • місце запланованого розташування пасіки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки);
 • час запланованого прибуття та виїзду (дата початку і закінчення перевезення (кочівлі) пасіки);
 • кількість бджолиних сімей під час перевезення (кочівлі) пасіки;
 • контактну інформацію власника пасіки або уповноваженої ним особи (номер телефону, адресу електронної пошти).

У разі якщо інформація була надана лише телефоном, не пізніше наступного робочого дня після прибуття на місце кочівлі власник пасіки або уповноважена ним особа надає органу місцевого самоврядування, на адміністративну територію якого перевезено пасіку, електронне або письмове повідомлення-підтвердження про прибуття.

У разі надходження інформації про заплановане застосування засобів захисту рослин на адміністративній території органу місцевого самоврядування вказані органи самоврядування протягом чотирьох робочих годин повідомляють про це власників пасік та/або уповноважених ними осіб, зареєстрованих і таких, що прибули на кочівлю на їх територію, у встановленому законодавством порядку.

Реєстрація пасік власники яких зареєстровані у Великобичківській територіальній громаді або прибули на кочівлю  на територію громади здійснюється в адмінбудинку Великобичківської селищної ради за адресою: смт.Великий Бичків, вул.Грушевського, 108 (2 поверх, 8 кабінет, роб.тел. (03132)3-32-38), e-mail: 04351446@mail.gov.ua